KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Glún Ceoil Chill Chainnigh le Cór Óige Chill Chainnigh a bhunú

(20 Márta 2023, Cill Chainnigh) – Tá Music Generation Chill Chainnigh ag iarraidh ar amhránaithe óga idir 8 agus 12 bhliain d’aois páirt a ghlacadh i gCór Óige Chill Chainnigh nuabhunaithe.

 

Ag tosú Dé Máirt an 18 Aibreán, beidh Cór Óige Chill Chainnigh ar siúl ar feadh sé sheachtain ar dtús mar chlár píolótach iarscoile idir 3:45in agus 4:45in ar an Máirt i Halla na Mainistreach, Cill Chainnigh.

 

Leanann bunú cór óige ag Music Generation Kilkenny cór óige isteach rath mó a tionscnaimh SING OUT (Can Amach), le ceithre bhunscoil áitiúla i mbun ceolchoirm chórúil in Ardeaglais Chill Chainnigh um Nollaig. Tá Cór Óige Chill Chainnigh ar oscailt d’amhránaithe óga idir 8 mbliain agus 12 bhliain d’aois agus déanfar á leathnú dóibh siúd idir 13 bhliain agus18 mbliain d'aois de réir mar a fhásann agus a fhorbraíonn an cór. Níl aon réamh-taithí ag teastáil.

 

Agus í ag caint faoin tionscadal, dúirt Sinéad Blanchfield, Oifigeach Forbartha Glún Óige Chill Chainnigh, “Mar amhránaí gairmiúil mé féin, tá mór-dhíogras orm maidir le bua amhránaíocht na hóige a chothú inár gcontae. Bhain cuid ollmhór de m’óige leis an amhránaíocht agus me ag fás suas i gCill Chainnigh. Sé an smaoineamh atá ann ná deis a thabhairt do pháistí a gcuid scileanna amhránaíochta a fhorbairt ar bhealach spraíúil agus mealltach, an muinín ag fás iontu le linn dóibh cairdeas a dhéanamh.”

  

Stiúirfidh Barbara Kelly agus Clare Kilkenny Cór Óige Chill Chainnigh, oidí ceoil an bheirt acu le Glún Óige Chill Chainnigh. Bhain príomhpháirt i rathúlacht SING OUT le Barbara agus Clare, iad ag obair le leanaí i ngach scoil pháirteach ar feadh sé sheachtain roimh an gceolchoirm dheireanach an 200 leanbh a díoladh amach agus a fuair bualadh bos seasaimh as an léiriú croíúil acu

Oideachasóirí Ceoltóirí Music Generation Chill Chainnigh Clare Kilkenny agus Barbara Kelly a éascóidh Cór Óige Chill Chainnigh

 

Tugann siad na buanna éagsúla acu chuig Glún Óige Chill Chainnigh, ag múineadh amhránaíocht iomlán an ranga ar chlár gutha na bunscoile agus amhránaíocht grúpa beaga tar éis am scoile ar an Déardaoin ag an Creative Music Space (Ionad Cruthaitheach an Cheoil) sa Droma ag Ionad Siopadóireachta Acomhal Mhic Dhonncha, chomh maith le ceardlanna agus ceolchoirmeacha a reáchtáil.

 

Áireoidh clár píolótach sé sheachtain de chuid Chór Óige Chill Chainnigh cleachtaí spraíúla, lena n-áirítear cnagcheol colainne, gníomhaíochtaí na rithime agus amhránaíocht pháirteach/bhabhta. Ullmhóidh na gnéithe seo na hamhránaithe óga do léiriú deiridh an amhrán

 

Is féidir clárú anois do Chór Óige Chill Chainnigh trí rPhost:: musicgenerationkilkenny@kcetb.ie; trí Facebook: @musicgenerationkilkenny; nó trí ghuthán ag: 087 1765493. Sí Dé hAoine an 31 Márta an spriocdháta le haghaidh cláraithe. Cosnaíonn an tionscadal píolótach sé seachtaine ná €30. Níl ach líon teoranta na spásanna ar fáil

 

Is cuid de chlár náisiúnta oideachais ceoil na hÉireann é Glún Ceoil Chill Chainnigh arna thionscnamh ag Líonra an Cheoil agus arna chómhaoiniú ag U2, The Ireland Funds, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus comhpháirtíochtaí áitiúla um oideachais an ceoil. Iarrann an clár saol leanaí agus ógánaigh a athrú go dtí 18 mbliain d’aois acu trí rochtain a chruthú ar theagasc an cheoil ar ardchaighdeán agus ar phraghas réasúnta ina gcuid ceantair, Tá an clár á stiúradh go háitiúil ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (BOOCCC), i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Chill Chainnigh.

 

Teideal an phríomhíomhá: Scoileanna Chill Chainnigh ag seinnt i Sing Out i mí na Nollag seo caite ag Ardeaglais Naomh Canice. Pic: Patrick Browne

Léim ar ábhar