KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Déan Teagmháil Linn

KCETB-Map-Irish-2

Déan Teagmháil Linn

Thíos tá liosta de na príomhsheoltaí ríomhphoist teagmhála.

Fiosruithe Ginearálta - info@kcetb.ie

Rannóg na Scoileanna - schools@kcetb.ie

An Ionad Breisoideachais agus Oiliúna - fet@kcetb.ie

Fiosruithe Ginearálta AD - hroperations@kcetb.ie

Earcaíocht nó Folúntais - recruitment@kcetb.ie

Saoirse Fhaisnéise - foi@kcetb.ie

Cosaint Sonraí - dataprotection@kcetb.ie

Faisnéis a Sholáthar do Chomhaltaí Oireachtais - oireachtasenquiries@kcetb.ie

Tacaíocht Theicniúil TFC – ICTHelpdesk@kcetb.ie

Seol ceist chugainn

Ceannoifig

Bóthar Bhaile Átha Í
Ceatharlach
R93 DN80
T: +353 (0)59 9138560
F: +353 (0)59 9138587
R: info@kcetb.ie

Oifig Chill Chainnigh

Lóiste Seville
Bóthar Challainn
Cill Chainnigh
R95 AVX2
T: +353 (0)56 7770966
F: +353 (0)56 7765281
R: infokk@kcetb.ie

Léim ar ábhar