KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Déan Teagmháil Linn

KCETB-Map-Irish-2

Déan Teagmháil Linn

Thíos tá liosta de na príomhsheoltaí ríomhphoist teagmhála.

Fiosruithe Ginearálta - info@kcetb.ie

Rannóg na Scoileanna - schools@kcetb.ie

An Ionad Breisoideachais agus Oiliúna - fet@kcetb.ie

Fiosruithe Ginearálta AD - hroperations@kcetb.ie

Earcaíocht nó Folúntais - recruitment@kcetb.ie

Saoirse Fhaisnéise - foi@kcetb.ie

Cosaint Sonraí - dataprotection@kcetb.ie

Faisnéis a Sholáthar do Chomhaltaí Oireachtais - oireachtasenquiries@kcetb.ie

Tacaíocht Theicniúil TFC – ICTHelpdesk@kcetb.ie

Seol ceist chugainn

Ceannoifig

Bóthar Bhaile Átha Í
Ceatharlach
R93 DN80
T: +353 (0)59 9138560
F: +353 (0)59 9138587
R: info@kcetb.ie

Oifig Chill Chainnigh

Lóiste Seville
Bóthar Challainn
Cill Chainnigh
R95 AVX2
T: +353 (0)56 7770966
F: +353 (0)56 7765281
R: infokk@kcetb.ie

Léim ar ábhar