KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Seirbhísí do Chustaiméirí

Tá roinnt tionscnamh forbartha ag BOOCCC a chuireann lenár dtiomantas do sheirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí. 

Cairt Seirbhíse do Chustaiméirí

Imlíníonn an Chairt seo an leibhéal seirbhíse ar féidir leat a bheith ag súil leis nuair a dhéanann tú teagmháil linn.

Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí

Sonraíonn an doiciméad seo cad a dhéanfaidh BOOCC, thar thréimhse an phlean, chun a chinntiú go gcuirfimid i ngníomh na Prionsabail um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí atá faofa ag an Rialtas.

Teagmháil

Colette Duggan

Chun na tionscnaimh seo a phlé, déan teagmháil le:

Léim ar ábhar