KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Seirbhísí do Chustaiméirí

Tá roinnt tionscnamh forbartha ag BOOCCC a chuireann lenár dtiomantas do sheirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí. 

Cairt Seirbhíse do Chustaiméirí

Imlíníonn an Chairt seo an leibhéal seirbhíse ar féidir leat a bheith ag súil leis nuair a dhéanann tú teagmháil linn.

Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí

Sonraíonn an doiciméad seo cad a dhéanfaidh BOOCC, thar thréimhse an phlean, chun a chinntiú go gcuirfimid i ngníomh na Prionsabail um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí atá faofa ag an Rialtas.

Teagmháil

Customer Services Contact

Chun na tionscnaimh seo a phlé, déan teagmháil le:

Inrochtaineacht

Oifigeach Rochtana Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach

Ceanglaíonn Alt 26 den Acht um Míchumas, 2005 ar gach Comhlacht Poiblí ball foirne amháin ar a laghad a ainmniú chun gníomhú mar Oifigeach Rochtana chun soláthar cúnaimh agus treorach do dhaoine faoi mhíchumas rochtain a fháil ar a sheirbhísí a shocrú agus a chomhordú.

Persons seeking assistance can contact Kilkenny and Carlow ETB’s Access Officer as follows:

Féach ar fhaisnéis don Acht um Míchumas 2005 ar shuíomh Gréasáin Oifig an Ombudsman. An tAcht um Míchumas 2005

Léim ar ábhar