KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Ráiteas Inrochtaineachta

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (BOOCCC) tiomanta dá suíomh gréasáin a dhéanamh inrochtana, de réir Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Inrochtaineacht Láithreán Gréasáin agus Feidhmchlár Soghluaiste Comhlachtaí san Earnáil Phoiblí) 2020.

Baineann an ráiteas seo ar inrochtaineacht le:

 1. Treoir (AE) 2016/2102 Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ar an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le hinrochtaineacht suíomhanna gréasáin agus feidhmchláir móibíleacha de chuid chomhlachtaí na hearnála poiblí. inrochtaineacht de shuíomhanna Gréasáin agus feidhmchláir mhóibíleacha comhlachtaí san earnáil phoiblí
 2. Trasuíodh é isteach i nDlí na hÉireann ar an 23 Meán Fómhair 2020, faoi I.R. Uimh. 358/2020 – Rialacháin (Inrochtaineacht Suíomhanna Gréasáin agus Feidhmchlár Móibíleacha de chuid Chomhlachtaí na hEarnála Poiblí) an Aontais Eorpaigh 2020.
 3. Leagann sé caighdeán do shuíomhanna gréasáin na hearnála poiblí síos
 4. Tugann sé monatóireacht ar chomhlíonadh isteach

Féach forbhreathnú ar an láithreán gréasáin an NDA.

 

Stádas Comhlíonta

Tá an suíomh gréasáin seo comhlíonta go páirteach leis an Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin 2.1 leibhéal AA mar gheall ar an neamhchomhlíonadh/na neamhchomhlíonta agus/nó na díolúintí a liostaítear thíos.

Déanaimid ár ndícheall a chinntiú go bhfuil ár suíomh gréasáin:

 1. Comhlíonann le Caighdeáin AA WCAG 2.1
 2. Go gcuireann sé Ráiteas Inrochtaineachta mionsonraithe ar fáil Ráiteas Inrochtaineachta
 3. Go n-áiríonn sé rochtain shoiléir ar mheicníocht Gearán agus Sásaimh

Seo iad cuid de na rudaí a leanas atá curtha i bhfeidhm againn chun tacú le hinrochtaineacht:

 • Suíomh gréasáin atá sofhreagrach go hiomlán, a oibríonn ar ríomhairí, fóin agus brabhsálaithe.
 • Is féidir teacht ar ábhar trí mhéarchlár ar bhealach inrochtana.
 • Ainmniú na n-íomhánna agus cuimsiú na clibeanna Alt.
 • Úsáidtear stíleanna ceannteidil i gceart chun struchtúr an ábhair a eagrú.
 • Cuireadh córas bainistíochta ábhair i bhfeidhm a thacaíonn le hinrochtaineacht.
 • Ag baint úsáide as dath go cúramach. Codarsnacht dathanna idir faisnéis scríofa an tsuímh ghréasáin agus a chúlra, agus codarsnacht fuaime idir faisnéis labhartha an tsuímh ghréasáin agus a chúlraí.
 • Foirmeacha atá deartha le haghaidh inrochtaineachta.
 • Ní dhealraíonn faisnéis go tapa ar an scáileán.

 

Ábhar nach bhfuil inrochtana

Táimid ag obair chun comhlíonadh inrochtaineachta ár suíomh gréasáin a fheabhsú agus déanfaimid iarracht gach caighdeán inrochtaineachta a chur i bhfeidhm ar ábhar atá á fhoilsiú ar ár suíomh gréasáin

Níl rochtain iomlán ar chodanna shuímh gréasáin an BOOCCC, mar shampla:

 • PDFanna: níl cuid acu inrochtana go hiomlán agus d’fhéadfadh nach mbeadh ord táib ceart nó ceannteidil, nó go bhfuil aitreabúidí teanga neamhbhailí nó struchtúir tábla neamhbhailí nó nach mbeadh struchtúir táblaí ann.
 • Ábhar leabaithe: áirítear ar líon beag leathanach ábhar leabaithe ó fhoinsí tríú páirtí, i.e. Físeáin YouTube. D’fhéadfadh nach mbeadh codarsnachta ceart datha, aitreabúidí teanga, téacs inaitheanta do gach nasc, ARIA cearta agus aitreabúidí teidil san ábhar seo.
 • Cuardach: is rialú foirme gan lipéad é an cuardach ag barr ar dheis.

Tá an fhoireann ag déanamh athbhreithniú agus ag feabhsú inrochtaineacht gach PDF ar bhonn leanúnach. Táthar ag lorg leaganacha inrochtana de roinnt PDF riachtanacha arna soláthar ag tríú páirtithe faoi láthair

 

Ábhar díolmhaithe

Tá ábhar a foilsíodh roimh 23 Meán Fómhair 2018 díolmhaithe faoi Threoir an AE maidir le hInrochtaineacht Shuímh Gréasáin, tá BOOCCC tiomanta do chinntiú go bhfuil ár n-ábhair go léir chomh hinrochtana agus is féidir.

 

An ráiteas inrochtaineachta seo a ullmhú

Ullmhaíodh an ráiteas seo ar 21 Meán Fómhair 2022.

 

Aiseolas agus faisnéis teagmhála

Má tá aon cheist agat faoi inrochtaineacht, déan teagmháil linn le do thoil ag info@kcetb.ie

Más mian leat ábhar ar leith a iarraidh i bhformáid inrochtana cuir na sonraí seo a leanas san áireamh le do thoil:

 • An fhormáid riachtanach atá agat.
 • An t-ábhar is mian leat a fháil (cuir isteach url an leathanaigh/inneachair le do thoil).
 • D'ainm agus do sheoladh ríomhphoist.

Déanfaimid gach iarracht réasúnach chun d'iarratas a chomhlíonadh.

Léim ar ábhar