KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Iar-Bhunscoileanna

Soláthraíonn BOOCCC seirbhísí oideachais lánaimseartha thar 13 iar-bhunscoil.

Tá sé mar aidhm ag oideachas dara leibhéil timpeallacht foghlama iomlánaíoch ardchaighdeáin a sholáthar a ullmhaíonn daltaí aonair don ardoideachas/breisoideachas nó d’iontráil láithreach chuig an ionad oibre, chomh maith le cuid de na scileanna riachtanacha a thabhairt dóibh le bheith ina saoránaigh ghníomhacha, fhreagracha.

Mic Léinn BOO Cheatharlach Chill Chainnigh

Soláthar Cláir

Is éard atá san oideachas dara leibhéil ná sraith shóisearach trí bliana agus sraith shinsearach dhá nó trí bliana ina dhiaidh sin, ag brath ar cibé an dtugtar faoin Idirbhliain roghnach.

An tSraith Shóisearach

Is é príomhaidhm na sraithe sóisearacha go ndéanfadh na daltaí cúrsaí staidéir atá leathana, cothromaithe agus comhleanúnacha a dhéanamh i réimse ábhar éagsúla agus ligean dóibh leibhéil cumais a bhaint amach a chuirfidh ar a gcumas dul ar aghaidh chuig oideachas na sraithe sinsearaí.

An tSraith Shinsearach

Freastalaíonn an tsraith shinsearach ar daltaí san aoisghrúpa 15-18 bliain, agus ina dhiaidh sin bíonn rogha ag daltaí tabhairt faoin Idirbhliain.

Tar éis Idirbhliana, tugann na daltaí faoi cheann amháin de thrí chlár sa dá bhliain deiridh na sraithe sinsearach, agus déanann gach ceann díobh scrúdú stáit – an Ardteistiméireacht thraidisiúnta, Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT), nó Clár na hArdteistiméireachta Fheidhmeach (ATF).

Coláiste Phobail na Mainistreach

Tá an scoil seo suite ar Bhóthar na Mainistreach, Port an Chalaidh, Port Láirge.

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar an shuíomh gréasáin, nó déan teagmháil leis an scoil trí:
Glaoigh ar: 051 832 930
Ríomhphost: info@abbeycommunitycollege.com

Coláiste Aindriú

Tá an scoil seo suite i Muine Bheag, Co. Cheatharlach

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar an shuíomh gréasáin, nó déan teagmháil leis an scoil trí:
Glaoigh ar: 059 972 1335
Ríomhphost: info@colaisteaindriu.ie

Gairmscoil an Bhuiríos

Tá an scoil seo suite i mBuiríos, Co. Cheatharlach

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar an shuíomh gréasáin, nó déan teagmháil leis an scoil trí:
Glaoigh ar: 059 977 3155
Ríomhphost: info@borrisvocationalschool.ie

Coláiste Eoin

Tá an scoil seo suite i mBaile Haicéid, Co. Cheatharlach

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar an shuíomh gréasáin, nó déan teagmháil leis an scoil trí:
Glaoigh ar: 059 647 1198
Ríomhphost: info@ceh.ie

Coláiste Mhuire

Tá an scoil seo suite i mBaile Sheáin, Co. Chill Chainnigh

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar an shuíomh gréasáin, nó déan teagmháil leis an scoil trí:
Glaoigh ar: 056 883 1135
Ríomhphost: info@colaistemhuirekk.ie

Coláiste Cois Siuire

Tá an scoil seo suite i Móin Choinn, Co. Chill Chainnigh

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar an shuíomh gréasáin, nó déan teagmháil leis an scoil trí:
Glaoigh ar: 051 895 112
Ríomhphost: info@colaistecoissiuire.ie

Coláiste Pobail Osraí

Tá an scoil seo suite ar Bhóthar Urumhan, Cill Chainnigh

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar an shuíomh gréasáin, nó déan teagmháil leis an scoil trí:
Glaoigh ar: 056 776 4557
Ríomhphost: oifig@osrai.io

Coláiste an Dubhuisce

Tá an scoil seo suite i nGráig na Manach, Co. Chill Chainnigh

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar an shuíomh gréasáin, nó déan teagmháil leis an scoil trí:
Glaoigh ar: 059 9724 177
Ríomhphost: info@duiskecollege.ie

Coláiste an Ghrianáin

Tá an scoil seo suite i mBaile Mhic Andáin, Co. Chill Chainnigh

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar an shuíomh gréasáin, nó déan teagmháil leis an scoil trí:
Glaoigh ar: 056 772 4112
Ríomhphost: info@grennancollege.ie

Gaelcholáiste Cheatharlach

Tá an scoil seo suite in Easca, Co. Cheatharlach

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar an shuíomh gréasáin, nó déan teagmháil leis an scoil trí:
Glaoigh ar: 059 913 2130
Ríomhphost: eolas@gcc-cw.ie

Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh

Tá an scoil seo suite sa tSráid Nua, Cill Chainnigh.

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar an shuíomh gréasáin, nó déan teagmháil leis an scoil trí:
Glaoigh ar: 056 772 2468
Ríomhphost: info@kcvs.ie

Scoil Aireagail

Tá an scoil seo suite i mBéal Héil, Co. Chill Chainnigh.

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar an shuíomh gréasáin, nó déan teagmháil leis an scoil trí:
Glaoigh ar: 056 776 8632
Ríomhphost: info@scoilaireagail.ie

Coláiste Tyndall

Tá an scoil seo suite ar Bhóthar Chill Chainnigh, Ceatharlach.

Chun tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt ar an shuíomh gréasáin, nó déan teagmháil leis an scoil trí:
Glaoigh ar: 059 918 2250
Ríomhphost: tyndall.info@kilkennycarlowetb.ie
Léim ar ábhar