KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Bunscoileanna

Tugtar scoileanna náisiúnta pobail ar bhunscoileanna BOO. Is scoileanna ilshainchreidmheacha, leanbhlárnach atá cuntasach go poiblí iad scoileanna náisiúnta pobail (SNPanna) a dhéanann iarracht oideachas ardchaighdeáin a sholáthar do gach leanbh. Tugann siad comhdheiseanna do gach leanbh sna pobail ar a bhfreastalaíonn siad.

Tá ceithre chroíluach ag scoileanna náisiúnta pobail: feabhas san oideachas; ilshaincreidmheach; bunaithe ar chomhionannas; dírithe ar an bpobal.

Is féidir leat gach rud a theastaíonn uait a fháil faoi bhunscoileanna an BOO le cuairt a thabhairt ar shuíomh gréasáin an SNP 

Oscailt Scoil Nua

Socraíonn an Roinn Oideachais (RO) cá háit agus cathain a bhfuil gá le scoileanna nua i réimsí ina bhfuil fás déimeagrafach. Tugtar cuireadh do thuismitheoirí atá incháilithe vótáil don chineál scoile ar mhaith leo a bheith bunaithe trí chóras próiseas pátrúnachta ar líne. Má chuireann tromlach na dtuismitheoirí a rogha scoil BOO in iúl tríd an bpróiseas seo, bunófar pobalscoil náisiúnta (bunscoil) nó coláiste pobail (iar-bhunscoil) ina gceantar.

Pátrúnacht Scoile a Aistriú

I bpobail ina bhfuil suim i bpobalscoil náisiúnta (SNP) a oscailt, ach nach bhfuil sé indéanta bunscoil nua a bhunú, féadfaidh scoil reatha pátrúnacht a aistriú chuig an BOO áitiúil.

Más mian le pátrún, scoil nó pobal áitiúil eile an rogha seo a fhiosrú, ba chóir dóibh cuairt a thabhairt ar shuíomh gréasáin an SNP agus athbhreithniú a dhéanamh ar fhoilseachán BOOÉ Le Bheith i Do SNP, chomh maith le dul i dteagmháil le BOOCCC chun tuilleadh eolais a fháil.

Léim ar ábhar