KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Táim ag lorg cúrsa

Tá FET do gach duine!

Bain úsáid as an aimsitheoir cúrsa FET chun chun d’aistear le do chúrsa cearta a fháil a thosú. Tá Breisoideachas agus Oiliúint (FET) ann d’aon duine atá os cionn 16 bliana d’aois, as oideachas dara leibhéal, agus atá ag iarraidh scileanna nua a fhoghlaim nó scileanna atá ann cheana a fhorbairt chun an post ceart a fháil, dul ar aghaidh chuig oideachas tríú leibhéal nó chun tacú le na spriocanna pearsanta a bhaint amach.

Maoiniú le fáil do chúrsaí FET

Tá raon deiseanna maoinithe ar fáil d’fhoghlaimeoirí, ag brath ar a gcúinsí pearsanta.

Ranganna Oíche i gCill Chainnigh agus i gCeatharlach

Beidh cúrsaí an Fhómhair 2024 ar an suíomh gréasáin i mí Lúnasa/Meán Fómhair 2024

Nach bhfuil tú cinnte faoin gcúrsa ceart duit?

Cuireann an tSeirbhís Treorach Aosach tacaíocht ar fáil chun cinntí a dhéanamh maidir le foghlaim agus/nó dul chun cinn gairme amach anseo. Soláthraíonn sé tacaíocht freisin d'fhoghlaimeoirí ar feadh a n-aistear foghlama le FET BOOCCC agus/nó le roghanna eile oideachais, oiliúna nó fostaíochta.

Tacaíochtaí d'fhoghlaimeoirí

Cinntíonn ár seirbhísí FET go dtugtar tacaíocht d’fhoghlaimeoirí ar feadh a n-aistear foghlama le BOOCCC. Déanaimid ár ndícheall luachanna an chomhionannais, na huilechuimsitheachta agus na cothroime a leabú ar fud ár gcláir go léir.
Léim ar ábhar