KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Nach bhfuil tú cinnte faoin gcúrsa ceart duit?

Seirbhís Treorach d'Aosaigh

Tá an tSeirbhís Treorach d’Aosaigh anseo chun tacaíocht a thabhairt duit agus tú ag déanamh cinntí faoi fhoghlaim agus/nó dul chun cinn gairme amach anseo agus chun tacaíocht a sholáthar duit le linn do thurais foghlama le FET BOOCCC agus/nó le haghaidh roghanna eile oideachais, oiliúna nó fostaíochta. 

Má tá tú dífhostaithe faoi láthair, ag obair i bpost ísealscileanna nó má d’fhág tú an scoil go luath, déan teagmháil lenár seirbhís chun tacaíocht agus cúnamh a fháil.  

Iarr glaoch ar ais

Ar mhaith leat… 

Seirbhísí a Sholáthraítear

Tá ár Seirbhís:

Déan Teagmháil Linn

Seirbhís Treorach d’Aosaigh Chill Chainnigh

Seirbhís Treorach d’Aosaigh Cheatharlach

Léim ar ábhar