KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Oifig Óige

Oifig Óige

Oibríonn Oifig Óige BOOCC chun tacú le soláthar, comhordú, riarachán agus measúnú obair óige ar fud Chill Chainnigh agus Cheatharlach. Oibrímid i gcomhpháirtíocht le raon soláthraithe oibre óige, lena n-áirítear, Óige Osráí, Seirbhísí Réigiúnacha Óige Cheatharlach agus Foróige. Oibrímid freisin i gcomhar le raon gníomhaireachtaí reachtúla agus deonacha eile.

Spreagann an Oifig Óige comhpháirtíocht san earnáil oibre don aos óg agus cuireann sí comhsprioc agus cuspóir na hoibre don aos óg chun cinn ar mhaithe le gach duine óg.

Spriocanna tosaíochta na hOifige Óige

  1. Tacaíocht a thabhairt d’eagraíochtaí um obair don aos óg cleachtas agus soláthar ardchaighdeáin oibre don aos óg a sholáthar a fhreagraíonn do riachtanais daoine óga, go háirithe na daoine óga is leochailí atá againn.
  2. Luach agus tábhacht na hoibre óige a chur chun cinn.
  3. Cultúr dea-rialachais agus maoirseachta a fhorbairt.

Nuacht agus Nuashonruithe 

Déan Teagmháil Linn

Cill Chainnigh

Ceatharlach

Léim ar ábhar