KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Scéim Theagmhála Baile, Scoile agus an Phobail

Is mórstráitéis choisctheach príomhshrutha í an Scéim Teagmhála Baile, Scoile agus an Phobail (HSCL) do dhaltaí atá i mbaol gan a gcumas a bhaint amach sa chóras oideachais mar gheall ar shaintréithe cúlra a mbíonn tionchar diúltach acu ar ghnóthachtáil daltaí agus ar choinneáil scoile. Díríonn an scéim go díreach ar na daoine fásta suntasacha i saol oideachasúil leanaí agus buntáistí díreacha á lorg ag na leanaí féin.

Is é bunpholasaí na scéime ná ceann a fhéachann le comhpháirtíocht a chothú idir tuismitheoirí agus múinteoirí. Is é cuspóir na comhpháirtíochta seo ná deiseanna foghlama na ndaltaí a fheabhsú agus a gcoimeád sa chóras oideachais a chur chun cinn. Ina theannta sin, cuireann an Scéim HSCL béim mhór ar chomhoibriú leis an bpobal áitiúil. Is í an Scéim HSCL ceannródaí maidir le rannpháirtíocht na scoile i saol an phobail agus rannpháirtíocht an phobail agus a cuid gníomhaireachtaí i saol na scoile.

Idirchaidreamh Baile, Scoile agus an Phobail KCETB

Comhordaitheoirí HSCL:

Léim ar ábhar