KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Foilseacháin Áitiúla agus Náisiúnta

Bíonn na Boird Oideachais agus Oiliúna príomha freagrach don Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (DCEDIY) maidir lena bhfeidhmeanna oibre do dhaoine óga, a bhfuil sainordú acu maidir le polasaí agus soláthar seirbhíse do leanaí agus do dhaoine óga.

Foilseacháin Náisiúnta

Torthaí Níos Fearr, Saolta maithe a beith i ndán do dhaoine óga: An Creat Beartais Náisiúnta do Leanaí agus Daoine Óga 2014-2020

LGBTI+ Straitéis Náisiúnta Óige 2018-2020

An Straitéis Náisiúnta Óige 2015-2020

An Straitéis Náisiúnta do Rannpháirtíocht Leanaí agus Daoine Óga sa Chinnteoireacht 2015-2020

Foilseacháin KCETB

KCETB Youth Office and South East Technological University (SETU) report

“I feel like I am heard” 

KCETB Youth Office and South East Technological University (SETU)

Tool Kit “I feel like I am heard”

Suirbhé Daoine Óga KCETB 2023

Comhairliúchán le Páirtithe Leasmhara KCETB Mhuine Bheag, 2022

Léim ar ábhar