KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Clár Críochnaithe Scolaíochta

Tá sé mar aidhm ag an gClár Críochnaithe Scolaíochta (SCP) líon na leanaí agus na ndaoine óga a fhanann sa bhunscoil agus sa dara leibhéil a mhéadú, agus é sin a dhéanamh, líon na ndaltaí a chríochnaíonn an tsraith shinsearach, nó a chomhionann, a fheabhsú.

Soláthraíonn an Clár Críochnaithe Scolaíochta raon idirghabhálacha áitiúla i scoileanna agus pobail faoi mhíbhuntáiste atá deartha chun tacú le coinneáil leanaí agus daoine óga san oideachas. Is éard atá i gceist leis ná tacaíochtaí inscoile, iarscoile, lasmuigh den scoil agus am saoire a dhíriú ar leanaí agus daoine óga atá i mbaol easpa spéise agus an scoil a fhágann go luath.

Is é an tionchar inmhianaithe ná 'duine óga a choinneáil go dtí go gcríochnóidh sé/sí an Ardteistiméireacht, cáilíocht choibhéiseach nó leibhéal oiriúnach gnóthachtála oideachais a chuireann ar a chumas aistriú go breisoideachas, oiliúint nó fostaíocht.'

Mic léinn atá ag staidéar BOO Chill Chainnigh Cheatharlach

Cláir Chríochnaithe Scoláiochta i mBOO Chill Chainnigh agus Cheatharlach:

Clár Críochnaithe Scolaíochta
Cheatharlach

Clár Críochnaithe Scolaíochta
Chill Chainnigh

Clár Críochnaithe Scolaíochta
Na Siúire

Léim ar ábhar