KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Earcaíocht

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach tiomanta do chinntiú go n-earcaítear iarratasóirí den chaighdeán is airde do gach folúntas, ar bhealach éifeachtach, cothrom agus comhsheasmhach, saor ó aon idirdhealú ar bhonn inscne, stádas sibhialta, stádas teaghlaigh, aois, míchumais, gnéaschlaonadh, cine, reiligiún nó ballraíocht den lucht siúil.

Táimid tiomanta do chomhsheasmhacht na cóireála a chinntiú idir iarratasóirí, cloí le próisis earcaíochta agus próiseas roghnúcháin dea-chleachtais chomh maith le comhlíonadh gach reachtaíochta ábhartha.

Léim ar ábhar