KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Téarmaí agus Coinníollacha an tSuímh Gréasáin

Léigh na téarmaí agus na coinníollacha seo a leanas le do thoil. Trí leanúint ar aghaidh le rochtain https://kcetb.ie láithreán gréasáin, measfar gur ghlac tusa (an “úsáideoir”) leis na téarmaí agus coinníollacha seo.

Tabhair faoi deara, go háirithe, go bhfuil cosc iomlán ar úsáid neamhúdaraithe nó ar íoslódáil ábhar ón suíomh gréasáin.

 1. Agus an suíomh gréasáin á chur le chéile, glacadh gach cúram chun cruinneas a chinntiú. I gcás ina gcuirtear earráidí nó easnaimh in iúl do https://kcetb.ie, déanfar leasuithe chomh tapa agus is féidir. Mar sin féin, ní ghlacann https://kcetb.ie le haon dliteanas d’aon duine i gconradh nó i dtort nó ar shlí eile as caillteanas díreach nó iarmhartach a dhéantar don úsáideoir a eascraíonn as aon rud ar an suíomh gréasáin seo nó as aon earráid nó easnamh ann fiú má dhéantar caillteanas nó damáiste den sórt sin mar gheall ar fhaillí https://kcetb.ie nó a seirbhísigh nó gníomhairí.
 2. Tá ábhar eagarthóireachta an tsuímh gréasáin seo faoi chóipcheart ag https://kcetb.ie agus/nó na n-údar, na grianghrafadóirí agus na maisitheoirí a chuireann ábhar leis an suíomh gréasáin, agus ní dhéanfaidh an t-úsáideoir aon siombail chóipchirt nó aon aitheantas eile a athrú ná a bhaint. faisnéis maidir le húdarú nó úinéireacht aon chuid d’ábhar an tsuímh gréasáin.
 3. Ní dhéanfaidh an t-úsáideoir aon ábhar ar an suíomh gréasáin a chóipeáil, a mhargú, a athdhíol, a dháileadh, a athchraoladh, a fhoilsiú ná a aistriú ar shlí eile ná a shaothrú ar bhonn tráchtála.
 4. Ní úsáidfidh nó ní thaispeánfaidh an t-úsáideoir ainm ná lógó https://kcetb.ie nó aon ainm nó lógó dá shamhail nó ní ghníomhóidh sé ar aon bhealach a thabharfadh le tuiscint gur gníomhaire de chuid https://kcetb.ie.
 5. (a) Tá earraí agus seirbhísí áirithe ar fáil le ceannach ón suíomh gréasáin (“Seirbhísí Inmhuirir”). Más mian leis an úsáideoir iad a rochtain, íocfaidh an t-úsáideoir an táille infheidhmithe de réir na rátaí agus na nósanna imeachta atá sonraithe ag https://kcetb.ie ó am go chéile mar aon le haon cháin bhreisluacha infheidhmithe nó aon cháin díolacháin eile iníoctha maidir leis sin.
  (b) Agus rochtain á fáil ag an úsáideoir ar aon cheann de na Seirbhísí Inmhuirir, déanfaidh an t-úsáideoir gach beart réasúnach chun sonraí https://kcetb.ie agus https://kcetb.ie a chosaint ó rochtain ag tríú páirtithe neamhúdaraithe agus úsáidfidh sé/sí aon phasfhocal nó aitheantas úsáideora (ID) nó ainm úsáideora arna eisiúint ag https://kcetb.ie le húsáid chun rochtain a fháil ar na Seirbhísí Inmhuirir. Glacann an t-úsáideoir leis go bhfuil sé freagrach as aon bhearta slándála den sórt sin a úsáid agus barántaíonn sé go gcoimeádfaidh sé aon phasfhocal, aitheantas úsáideora nó ainm úsáideora nó aon mheicníocht nó feiste slándála eile faoi rún agus nach nochtfaidh sé d’aon duine eile é.
  (c) Soláthraíonn tríú páirtithe cuid de na hearraí nó de na seirbhísí atá sna Seirbhísí Inmhuirir agus soláthraítear cuid acu go díreach ag https://kilkennycarlow.etb.ie. Maidir leo siúd a sholáthraíonn tríú páirtithe, ní bheidh aon fhreagracht ar https://kcetb.ie don úsáideoir ina leith agus ní thugann aon bharántas maidir le cáilíocht shásúil, indíoltacht, oiriúnacht don fheidhm nó comhlíonadh aon tuairisce i ndáil leo. Eisiatar leis seo na téarmaí atá intuigthe in Alt 39 den Acht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí, 1980 na hÉireann ó na téarmaí agus coinníollacha seo.
  (d) Ní bheidh https://kcetb.ie faoi dhliteanas ar bith don úsáideoir, bíodh sé i gconradh nó i dtort i leith aon chaillteanais a bhainfidh an t-úsáideoir as úsáid cárta creidmheasa, cárta dochair nó cárta muirir nó aon mhodhnú air chun rochtain a fháil ar an tseirbhís https://kcetb.ie
 6. https://kcetb.ie ní bheidh aon dliteanas ar aon duine as aon ghortú nó caillteanas (lena n-áirítear gortú pearsanta agus caillteanas iarmhartach) a fulaingíodh agus iad ag glacadh páirte i spóirt nó caitheamh aimsire a bhfuil cur síos orthu nó dá dtagraítear ar an Suíomh Gréasáin. Is mar eolas amháin a thugtar an t-ábhar ar an Suíomh Gréasáin agus ní thugann https://kilkennycarlow.etb.ie aon bharántas maidir le sábháilteacht agus slándáil a leithéid de ghníomhaíochtaí spóirt agus fóillíochta nó maidir le hinniúlacht na ndaoine a eagraíonn na himeachtaí spóirt agus fóillíochta sin.
 7. Má chliceálann tú ar naisc áirithe laistigh den suíomh gréasáin seo d’fhéadfadh sé go dtabharfaidh an t-úsáideoir chuig láithreáin ghréasáin eile agus ní bheidh aon fhreagracht ná dliteanas de chineál ar bith ar https://kcetb.ie as cruinneas nó ábhar aon fhaisnéise nó aon ghné eile d’aon láithreáin ghréasáin dá leithéid.
 8. De bharr nádúr na seirbhísí idirghníomhacha agus an Idirlín go ginearálta, ní thugann https://kcetb.ie aon bharántas nó gealltanas go mbeidh úsáid an tsuímh gréasáin saor ó bhriseadh nó earráidí, agus https://kcetb.ie ní bheidh aon fhreagracht nó dliteanas orthu i leith aon lochtanna cumarsáide nó líonra, cliseadh, mífheidhm, earráid, moilleanna nó teipeanna (cibé acu sealadach nó eile) le linn úsáid an tsuímh gréasáin nó a eascraíonn as.

Beidh na téarmaí agus coinníollacha seo á rialú ag dlíthe na hÉireann agus a fhorléiriú de réir dhlíthe na hÉireann (gan dlíthe a rialaíonn coinbhleacht dlíthe a áireamh) agus géillfidh na páirtithe faoi dhlínse chúirteanna na hÉireann. Ní chuirfidh sé seo cosc ar https://kcetb.ie éileamh a dhéanamh ar shárú conartha, sárú cóipchirt nó eile maidir leis na téarmaí agus coinníollacha seo in aon dlínse eile ar fud an domhain.

Léim ar ábhar