KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Táim ag lorg printíseacht

Céard é Printíseacht?

Is clár oideachais agus oiliúna struchtúrtha é printíseacht a thugann go foirmiúil an fhoghlaim san ionad oibre le foghlaim in ionad oideachais nó oiliúna le chéile agus iad a athraíonn.

Ullmhaíonn printíseacht an rannpháirtí do ghairm ar leith as a dtiocfaidh cáilíocht a aithnítear go náisiúnta ar Chreat Náisiúnta na gCáilíochtaí (CNC) ó Leibhéal 5 – Leibhéal 10.

Tuilleann printísigh agus iad ag foghlaim agus ag forbairt scileanna luachmhara réidh le haghaidh oibre i slí bheatha roghnaithe. Cumasaíonn printíseachtaí rochtain ar ghairmeacha spreagúla tairbheacha, agus an fhoghlaim bunaithe ar an taithí phraiticiúil a bhaineann le tabhairt faoi fhíorphost.

Tá printíseachtaí bunaithe ar ceardaíochta nó ar ceird agus tá siad ar fáil sna hearnálacha seo a leanas, agus go leor eile á bhforbairt: tógáil; leictreach ; innealtóireacht; airgeadas ; fáilteachas ; TFC; lóistíocht; bithchógaisíocht; mótair; seirbhísí réadmhaoine.

“Is é an chéad chéim d’aon phrintíseach uaillmhianach post a fháil
le fostóir printíseach faofa."

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach thíos le do thoil:

Printíseachtaí a chuirtear ar fáil ag BOOCCC

Léim ar ábhar