KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Is grúpa pobail agus deonach mé

Oideachas Pobail

Is próiseas foghlama agus athraithe é oideachas pobail. Tarlaíonn sé laistigh den phobal agus tá sé bunaithe ar riachtanais daoine aonair agus a bpobail. Soláthraíonn sé roghanna foghlama solúbtha do dhaoine ina gceantair áitiúla féin.

Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla (LTI)

Tá an clár LTI dírithe ar aghaidh a thabhairt ar riachtanais oiliúna na bhfoghlaimeoirí atá faoi mhíbhuntáiste eacnamaíoch, sóisialta, tíreolaíoch nó oideachais, go príomha 18 - 35 bliain d'aois, nach bhfuil cáilíochtaí foirmiúla nó cáilíochtaí meánscoile neamhiomlána acu.
Léim ar ábhar