KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Polasaí Príobháideachais

Tá meas ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (BOOCCC) ar do phríobháideachas agus tá sé tiomanta don Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí agus na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 - 2018 a chomhlíonadh agus tá an treoir seo foilsithe acu chun cur síos a dhéanamh ar an bhfaisnéis a bhailímid fút, conas agus cén fáth a bhainimid úsáid as an bhfaisnéis agus na roghanna atá agat chun srian a chur lenár n-úsáid den fhaisnéis seo. Tá sé an-tábhachtach dúinn príobháideacht agus slándáil do shonraí pearsanta a chinntiú. Léigh le do thoil an méid seo a leanas go cúramach in éineacht lenár dTéarmaí agus Coinníollacha mar go bhfuil faisnéis thábhachtach ann faoi conas a bhailímid agus a úsáidimid do shonraí pearsanta agus conas a chaithfimid leo.

Cad iad na sonraí a bhailímid?

Bailíonn KCETB na sonraí seo a leanas:

 • Faisnéis aitheantais phearsanta (Ainm, seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin, seoladh, etc.)
 • Má dhéanann tú teagmháil linn, féadfaimid taifead a choinneáil den chomhfhreagras sin.
 • D’fhéadfaimis iarraidh ort freisin suirbhéanna a úsáidimid chun críocha taighde a chomhlánú, cé nach gá duit freagra a thabhairt.
 • Sonraí do chuairteanna ar ár suíomh agus na hacmhainní a bhfuil rochtain agat orthu.
 • Faisnéis a sholáthraíonn tú nuair a idirghníomhaíonn tú linn ar na meáin shóisialta nó nuair a chliceálann tú ar fhógra a chuirimid ar ár suíomh nó ar shuíomh gréasáin duine eile

 

Conas a bhailímid do shonraí?

Soláthraíonn tú an chuid is mó de na sonraí a bhailímid go díreach do BOOCCC. Bailímid sonraí agus próiseálaimid sonraí nuair:

 • A dhéanann tú teagmháil linn trí fhoirmeacha ar ár suíomh gréasáin, glaonna gutháin nó ríomhphoist.
 • A chomhlánaíonn tú suirbhé custaiméirí go deonach nó nuair a chuireann tú aiseolas ar fáil ar aon cheann dár gclár teachtaireachta nó trí ríomhphost.
 • A úsáideann tú nó féachann tú ar ár suíomh gréasáin trí fhianáin do bhrabhsálaí.

 

Conas a úsáidfimid do shonraí?

Bailíonn BOOCCC do shonraí ionas gur féidir linn:

 • Ceisteanna a fhreagairt.
 • D'áirithint a phróiseáil.
 • Ríomhphost a sheoladh chugat le tairiscintí speisialta ar tháirgí agus ar sheirbhísí eile a shílimid gur mhaith leat.

 

Má aontaíonn tú, roinnfidh BOOCCC do shonraí lenár gcuideachtaí comhpháirtíochta ionas gur féidir leo a gcuid táirgí agus seirbhísí a thairiscint duit.

Nuair a phróiseálann BOOCCC d’ordú, féadfaidh sé do shonraí a sheoladh chuig gníomhaireachtaí teistiméireachta creidmheasa agus úsáid a bhaint as freisin chun ceannachán calaoiseach a chosc.

 

Conas a stórálfaimid do shonraí?

Stórálann BOOCCC do shonraí go slán inár n-oifigí.

Coimeádfaidh BOOCCC do chuid faisnéise teagmhála ar feadh 12 mhí. Nuair a bheidh an tréimhse ama seo caite, scriosfaimid do shonraí.

 

Margaíocht

Ba mhaith le BOOCCC eolas a sheoladh chugat faoi thairiscintí agus seirbhísí ár gcuid a cheapann muid gur mhaith leat, chomh maith le cinn ár gcuideachtaí comhpháirtíochta.

Má chomhaontaigh tú margaíocht a fháil, is féidir leat rogha an diúltaithe i gcónaí níos déanaí.

Tá sé de cheart agat am ar bith stop a chur le BOOCCC dul i dteagmháil leat chun críocha margaíochta nó do shonraí a thabhairt do bhaill eile den Ghrúpa BOOCCC.

 

Cad iad do chearta um chosaint sonraí?

Ba mhaith le BOOCCC a chinntiú go bhfuil tú go hiomlán ar an eolas faoi do chearta cosanta sonraí go léir. Tá gach úsáideoir i dteideal na nithe seo a leanas:

An ceart chun rochtana – Tá sé de cheart agat cóipeanna de do shonraí pearsanta a iarraidh ar BOOCCC. D’fhéadfaimis táille bheag a ghearradh ort as an tseirbhís seo.

An ceart chun ceartúcháin – Tá sé de cheart agat iarraidh ar BOOCCC aon fhaisnéis a chreideann tú atá míchruinn a cheartú. Tá sé de cheart agat freisin iarraidh ar BOOCCC an fhaisnéis a chreideann tú atá neamhiomlán a chomhlánú.

An ceart chun scriosta – Tá sé de cheart agat a iarraidh ar BOOCCC do shonraí pearsanta a scriosadh, faoi choinníollacha áirithe.

An ceart próiseáil a shrianadh – Tá sé de cheart agat a iarraidh ar BOOCCC srian a chur le próiseáil do shonraí pearsanta, faoi choinníollacha áirithe.

An ceart agóid a dhéanamh i gcoinne próiseála – Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta BOOCCC, faoi choinníollacha áirithe.

An ceart chun inaistritheacht sonraí – Tá sé de cheart agat iarraidh ar BOOCCC na sonraí atá bailithe againn a aistriú chuig eagraíocht eile, nó go díreach chugatsa, faoi choinníollacha áirithe.

Má dhéanann tú iarratas, tá mí amháin againn chun freagra a thabhairt duit. Más mian leat aon cheann de na cearta seo a fheidhmiú, déan teagmháil linn le do thoil trínár sonraí thíos.

 

Conas a dhéanamh teagmháil linn

Má tá aon cheist agat faoi pholasaí príobháideachta BOOCCC, na sonraí atá á gcoinneáil againn fút, nó más mian leat ceann de do chearta cosanta sonraí a fheidhmiú, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn.

Déan teagmháil linn ar

Colette Duggan Data Protection Officer

Léim ar ábhar