KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Maoiniú le fáil do chúrsaí FET

Tacaíochtaí Airgeadais – Breisoideachas agus Oiliúint BOOCCC (FET)

Tá roinnt cúrsaí breisoideachais maoinithe go hiomlán; tá táillí laghdaithe ag daoine eile nó tugtar fóirdheontas dóibh. Ag brath ar do chúinsí pearsanta, d'fhéadfá a bheith i dteideal cistithe nó liúntais fad a bhíonn tú in oideachas.

Is féidir leat bualadh le comhairleoir treorach do dhaoine fásta cáilithe (féach an tSeirbhís Treorach d’Aosaigh le do thoil) a thabharfaidh tacaíocht duit agus tú ag cur isteach ar roghanna maoinithe ábhartha.

Féach ar www.studentfinance.ie chun tuilleadh eolais a fháil.

Tá liosta de chuid de na roghanna maoinithe thíos.

Liosta Deontas agus Sonraí

 • Caithfidh sé a bheith os cionn 21 bliain.
 • Caithfidh sé a bheith 18-20 bliain má tá sé as oideachas foirmiúil ar feadh dhá bhliain.
 • Ní mór a bheith ar íocaíocht leasa shóisialaigh ar feadh tréimhsí ama áirithe (tarscaoileadh d’fhaighteoirí IDP.)
 • Caithfidh tú a bheith ag dul chun cinn i do leibhéal oideachais.
 • Íocaíocht €500 in aghaidh na bliana má tá íocaíocht linbh cháilithigh agat.
 • Cúrsa lánaimseartha.
 • Dámhachtain QQI aitheanta nó a chomhionann.

Tuilleadh eolais a fháil

 • Ní mór duit a bheith ar íocaíocht cháilitheach leasa shóisialaigh roimh thosú ar an gcúrsa.
 • A bhaineann le haois, ag brath ar an ionad oiliúna.
 • D'fhéadfá a bheith i dteideal liúntais ghaolmhara freisin m.sh. taisteal, lóistín, béile, scéim náisiúnta cúram leanaí chomh maith leis an liúntas oiliúna.
 • I gcás cúrsaí a reáchtáiltear trí ionaid Breisoideachais agus Oiliúna (FET) sna Boird Oideachais agus Oiliúna (BOO) m.sh 

Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla

 • Ionaid Oiliúna Pobail – IOP Cheatharlach agus KEY
 • Cúrsaí Aonad Seirbhísí Oiliúna
 • Ógtheagmháil

Tuilleadh eolais a fháil

 • Ar fáil do gach teaghlach le leanaí faoi bhun trí bliana d'aois nach bhfuil cáilithe fós le haghaidh réamhscoileanna saor in aisce.
 • 50c in aghaidh na huaire, suas le 45 uair sa tseachtain ar a mhéad.
 • Féadfaidh tú do fhóirdheontas a úsáid le haon soláthraí cúram leanaí atá rannpháirteach sa scéim.

Tuilleadh eolais a fháil

Chun cáiliú do SDOG ní mór duit a bheith: 

 • Ar a laghad 21 bliain d'aois
 • Ar íocaíocht cháilitheach leasa shóisialaigh ar feadh sé mhí ar a laghad
 • Cuirtear cúnamh ar fáil le leabhair agus le hábhair
 • D'fhéadfá a bheith i dteideal liúntais ghaolmhara freisin m.sh. taisteal, béile, scéim náisiúnta cúram leanaí  

SDOG Cheatharlach

SDOG Chill Chainnigh

Roinnt critéir lena n-áirítear: 

 • Náisiúntacht agus Cónaitheacht 
 • Ag dul chun cinn i do leibhéal oideachais 
 • Tástáil acmhainne 

Tagann an deontas ina dhá chuid –

 1. Deontas Cothabhála 
 2. Deontas Táille 

Braitheann ioncam chun críocha deontais ar an aicme iarratasóir ina bhfuil tú, cleithiúnaí nó neamhspleách. 

Ríomhtar méid an mhaoinithe bunaithe ar ioncam, imthosca teaghlaigh agus fad ón gcoláiste. 

Deontas Cothabhála: Má bhronntar é, íoctar isteach i do chuntas é go míosúil, thar naoi mí. 

Deontas Táille: gan íoc as Cúrsaí iar-Ardteistiméireachta FET 

 • Ní mór gur cúrsa ceadaithe é in institiúid cheadaithe. Liostaithe ar www.susi.ie – déan teagmháil leis an tSeirbhís Treorach d’Aosaigh chun do chúrsa a sheiceáil. 
 • Deontas cothabhála do chúrsaí iar-Ardteistiméireachta FET amháin.  
 • Ar fáil ar feadh tréimhsí teoranta in aghaidh leibhéal an chúrsa. 

Tuilleadh eolais a fháil

 • Dóibh siúd atá ag fáil íocaíochtaí áirithe Leasa Shóisialaigh ach le príomhfhócas ar Lucht Cuardaigh Fostaíochta. 
 • Caithfidh tú bualadh le d’Oifigeach Cásanna chun iarratas a dhéanamh.  

Suas le €1000 

 • Oiliúint gearrthéarmach 
 • Deimhniú a fháil nó a athnuachan chun fostaíocht a fháil m.sh. Pas Sábháilte, ceadúnais tiomána, AGPRC, ceadanna tionscail slándála.

Tuilleadh eolais a fháil

Is achoimre é an méid thuas ar mhaoiniú. Le haghaidh aon cheisteanna, nó le tuilleadh eolais a fháil, déan coinne le do thoil le treoirchomhairleoir aosach chun na roghanna atá ar fáil duit a phlé. Baineann spriocdhátaí sonracha le hiarratais ar chúrsaí éagsúla.

Déan Teagmháil Linn

Seirbhís Treorach d’Aosaigh Chill Chainnigh

Comhordaitheoir Treorach/ Comhairleoir: Orla Reddy Uasal

Seirbhís Treorach d’Aosaigh Cheatharlach

Comhordaitheoir Treorach/Comhairleoir: An tUasal Shane Rooney
Léim ar ábhar