KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Folúntais Mhúinteoireachta

Applications are invited from suitably qualified persons for the following teaching positions which may arise in the 2023/2024 school year for Schools and Centres within Kilkenny and Carlow Education and Training Board.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil na poist seo a leanas faoi réir nach bhfuil gá leis an bpost don phróiseas ath-imlonnaithe. D'fhéadfadh go mbeadh gá leis na poist seo chun poist roinnt poist agus sosanna gairme laistigh den BOO a chlúdach.

Tabhair faoi deara: Déantar leathanach folúntais Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach a nuashonrú go rialta.

Féach thíos le do thoil chun na doiciméid iarratais a theastaíonn a chomhlánú.

Uimhir thagartha Scoil Post Cineál Conartha Deiridh
Dáta Am
Sonraí
2023NOV195 Coláiste Duisge, Gráig na Manach Irish Teacher Conradh Sainchuspóra a chlúdaíonn Saoire Mháithreachais Wednesday, 6  December 2023 (12 noon) 10 hours per week approx.
2023NOV193 Borris Vocational School Career Guidance and SPHE Teacher Conradh Sainchuspóra a chlúdaíonn Saoire Mháithreachais Friday, 24 November 2023 (12 noon) thart ar 22 uair sa tseachtain.

Career Guidance – 20 hours and 40 minutes per week approx.
SPHE – 1 hour and 40 minutes per week approx.

2023NOV199 Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh Art Teacher Conradh Sainchuspóra Monday, 4 December 2023 (12 noon) thart ar 22 uair sa tseachtain.
2023NOV200 Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh Múinteoir Béarla Conradh Sainchuspóra a chlúdaíonn Saoire Mháithreachais Monday, 4 December 2023 (12 noon) thart ar 22 uair sa tseachtain.
2023NOV201 Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh Béarla mar Mhúinteoir Teanga Bhreise Conradh Sainchuspóra Monday, 4 December 2023 (12 noon) thart ar 22 uair sa tseachtain.

 

Doiciméadú Iarratais

Treoir um Cheapacháin Mhúinteoireachta d’Iarratasóirí Foirm iarratais le haghaidh post múinteoireachta saor in aisce, Foirm Nochta Pearsanta

 

Nótaí Tábhachtacha d'Iarrthóirí

Léim ar ábhar