KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Is é Aimsigh do Dhaoine an aintiún buaiteach a dhéanann ionadaíocht ar 340,000 foghlaimeoir BOO

Ba mhaith le BOOCCC comhghairdeas a thabhairt go dtí Líonra Náisiúnta Foghlama Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí as Comórtas Aintiún BOO a bhuachan.

 

Bhí na buaiteoirí sa phictiúr ag Lána an Mhuilinn Ghaoithe.

Scríobh deichniúr foghlaimeoirí ón mBord Oideachais agus Oiliúna atá idir 16-33 bliana d’aois ar an gclár Scileanna don Saol ag an Líonra Náisiúnta Foghlama ag Cnoc an Chuilinn, arna mhaoiniú ag BOO Chorcaí, an aintiún buaiteach, Aimsigh do Dhaoine. Soláthraíonn LNF Cnoc an Chuilinn raon scileanna oiliúna, tacaíochta agus cothú muiníne do dhaoine a raibh timpiste acu, tinneas, gortú nó míchumas orthu agus riachtanais bhreise tacaíochta. D’oibrigh na foghlaimeoirí óga le chéile chun liricí a scríobh, a rapáil, a chanadh agus chun aintiún spreagúil a chruthú a thugann léargas ar eisint an chumhachtaithe, na huilechuimsitheachta agus na foghlama ar feadh an tsaoil san oideachas agus san oiliúint, dar leis na breithiúna

 

 

“Bhí sé de phribhléid agam a bheith ar an bpainéal moltóireachta níos luaithe i mbliana,” a dúirt an rapálaí MuRli atá lonnaithe i Luimneach. “Sílim go ndearna na foghlaimeoirí jab iontach ag scríobh agus ag léiriú an amhráin seo agus go gcuimsíonn sé luachanna ionchuimsitheacha agus éiteas na BOO. Is aintiún iontach é Aimsigh do Dhaoine agus táim thar a bheith sásta go bhfuaireamar na daoine seo!”.

 

Lean na cumadóirí coiscéimeanna U2, The Cranberries, Lady Gaga agus The Rolling Stones Dé hAoine seo caite trí Aimsigh do Dhaoine a thaifeadadh ag stiúideo íocónach Lána an Mhuilinn Ghaoithe sular glacadh go foirmiúil é mar aintiún do bhreis agus 340,000 foghlaimeoirí ar fud na 16 Boird Oideachais agus Oiliúna (BOO) na hÉireann.

Shane McMullen ag an taifeadadh ag Windmill Lane ar phianó Steinway

 

Bhí áthas ar na cumadóirí buaiteacha a bheith ag Lána an Mhuilinn Ghaoithe chun a n-amhrán a thaifeadadh. Dúirt duine de na hamhránaithe, Kane Buckley, “Tá cead againn muid féin a chur in iúl ag Líonra Foghlama Corcaigh. Is áit í ina bhfuil gach duine cothrom agus inar féidir leo foghlaim. Thug sé muinín dom labhairt le daoine. Tá an t-amhrán faoi sin. Táim ag súil go spreagfaidh sé daoine le foghlaim faoi BOO agus páirt a ghlacadh i gcúrsaí, agus go n-aimseoidh siad a gcuid daoine freisin”.

 

Ba iad an cumadóir Riverdance Bill Whelan, rapálaí/scríbhneoir amhrán MuRli, agus an ceoltóir/cumadóir Ellen Cranitch na moltóirí ar Chomórtas Aintiún na BOO, tionscnamh a mhol BOOCCC chun comóradh 10 mbliana ó bunaíodh na Boird Oideachais & Oiliúna a chomóradh. Thug Boird Oideachais & Oiliúna Éireann cuireadh d'fhoghlaimeoirí agus do rannpháirtithe i ngach scoil, coláiste agus clár de chuid an Bhoird Oideachais agus Oiliúna ar fud na tíre aintiún a chumadh chun obair agus bunluachanna na soláthróirí stáit oideachais agus oiliúna is mó a cheiliúradh. Reáchtáladh an tionscnamh i gcomhpháirtíocht le Music Generation, clár náisiúnta oideachais ceoil na hÉireann a thugann rochtain do leanaí agus daoine óga ar oideachas ceoil taibhithe ar ardchaighdeán.

 

Chomh maith lena n-amhrán a thaifeadadh le gairmí sa tionscal ceoil i Stiúideo Taifeadadh Lána an Mhuilinn Ghaoithe, léireoidh na buaiteoirí a n-aintiún don chéad uair ar an 28ú Meán Fómhair ag Comhdháil Náisiúnta BOOÉ, ag seinm os comhair na 16 Bhord Oideachais & Oiliúna. Eiseofar an t-aintiún freisin agus beidh sé mar chuid d’fheachtas náisiúnta chun seirbhísí na mBord Oideachais agus Oiliúna a chur chun cinn. Gheobhaidh na daoine a tháinig sa dara háit sa chomórtas Ionad Oiliúna Pobail Thulach Mhór, atá mar chuid de Bhord Oideachais agus Oiliúna Laoise & Uíbh Fhailí, gradam agus máistir-rang le Music Generation.

 

Teideal na príomhíomhá: Sa phictiúr ag Lána an Mhuilinn Ghaoithe tá Kane, Chantelle, Praise agus Shane, foghlaimeoirí ar an gclár Scileanna don Saol ag an Líonra Náisiúnta Foghlama ag Cnoc an Chuilinn, arna mhaoiniú trí Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí a chum Aintiún bhuaiteach an BOO. Pictiúr: Marc O’Sullivan

Léim ar ábhar