KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Folúntais Reatha

Part-Time Cleaner, Borris Vocational School
Part-Time Cleaner, Borris Vocational School

Please see below for application documentation required.

Uimhir thagartha Scoil Post Cineál Conartha Deiridh
Dáta Am
2024JAN217 Gairmscoil an Bhuiríos Part-Time Cleaner Conradh Téarma Socraithe Tuesday, 26 March 2024 at 12.00 noon

 

Doiciméadú Iarratais

Advert – Cleaner Job Description and Person Specification-Cleaner Application Form – Part-Time Cleaner Foirm Nochta Pearsanta

 

Nótaí Tábhachtacha d'Iarrthóirí

 • Comhlánaigh na foirmeacha thuas go léir le do thoil agus cuir ar aghaidh iad aon cóip den fhoirm iarratais chomhlánaithe (cinntigh go sábhálfaidh tú d’fhoirm iarratais chomhlánaithe mar Comhad pdf) agus seol le ríomhphost faoin dáta deiridh: Tuesday, 26 March 2024 (12 meán lae) chuig: recruitment@kcetb.ie
 • Ní ghlactar le hiarratais ach trí ríomhphost agus isteach Formáid PDF.
 • Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh foirmeacha iarratais comhlánaithe  a ghlacadh tríd an bpost nó facs.
 • Ní bhreithneofar iarratais dhéanacha.
 • Beidh feidhm ag gearrliostú.
 • Is fostóir comhdheiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach.
Deputy Principal - Carlow Institute of Further Education and Training
Deputy Principal - Carlow Institute of Further Education and Training

Tá cuireadh á lorg ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí don phost seo a leanas:

Uimhir thagartha Post Dáta/Am Deiridh
2024MAR231 Deputy Principal – Carlow Institute of Further Education and Training Monday, 22 April 2024 (12 noon)

 

Doiciméid Iarratais le críochnú

Advert – Deputy Principal Deputy Principal Application Form Job-Description – Deputy Principal – Carlow Institute of FET Person Specification – Deputy Principal Carlow Institute of FET Foirm Nochta Pearsanta

 

Comhlánaigh na foirmeacha thuas go léir le do thoil agus cuir ar aghaidh iad aon cóip den fhoirm iarratais chomhlánaithe (cinntigh go sábhálfaidh tú d’fhoirm iarratais chomhlánaithe mar Comhad pdf) agus seol le ríomhphost faoin dáta deiridh: Monday, 22 April 2024 (12 meán lae) chuig: recruitment@kcetb.ie

Ní ghlactar le hiarratais ach trí ríomhphost agus isteach Formáid PDF.

Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh foirmeacha iarratais comhlánaithe  a ghlacadh tríd an bpost nó facs.

Ní bhreithneofar iarratais dhéanacha.
Beidh feidhm ag gearrliostú.

Is fostóir comhdheiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach.

Part-time Cleaner Substitute Panel Application Form
Part-time Cleaner Substitute Panel Application Form

Application form for the Part-time Cleaner – Substitute Panel

Folúntais Mhúinteoireachta
Folúntais Mhúinteoireachta

Applications are invited from suitably qualified persons for the following teaching positions which may arise in the 2024/2025 school year for Schools and Centres within Kilkenny and Carlow Education and Training Board.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil na poist seo a leanas faoi réir nach bhfuil gá leis an bpost don phróiseas ath-imlonnaithe. D'fhéadfadh go mbeadh gá leis na poist seo chun poist roinnt poist agus sosanna gairme laistigh den BOO a chlúdach.

Tabhair faoi deara: Déantar leathanach folúntais Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach a nuashonrú go rialta.

Féach thíos le do thoil chun na doiciméid iarratais a theastaíonn a chomhlánú.

Uimhir thagartha Scoil Post Cineál Conartha Deiridh
Dáta Am
Sonraí
2024APR001 Coláiste Eoin, Baile Aicéid Additional Educational Needs/Special Education Needs, Team Teaching and Religion Teacher Conradh Téarma Socraithe Monday, 15 April 2024 (12 noon) thart ar 22 uair sa tseachtain.

AEN/SEN/Team Teaching – 20 hours per week approx.
Religion – 2 hours per week approx.

It is an advantage if the candidate has a post graduate qualification in Special Education Needs/Learning Support or be in the process of applying for or completing this qualification.

2024APR002 Coláiste Eoin, Baile Aicéid Irish, Business and SPHE Teacher Conradh Téarma Socraithe Monday, 15 April 2024 (12 noon) thart ar 22 uair sa tseachtain.

Irish – 18 hours per week approx.
Business – 2 hours per week approx.
SPHE – 2 hours per week approx.

2024APR003 Coláiste Duisge, Gráig na Manach Graphic, Construction Studies (Woodwork) and Team-Teaching Teacher Conradh Téarma Socraithe Monday, 15 April 2024 (12 noon) thart ar 11 uair sa tseachtain.

Graphics – 4 hours per week approx.
Woodwork – 5 hours per week approx.
Team Teaching – 2 hours per week approx.

2024APR004 Coláiste Aindriú, Muine Bheag English and Geography Teacher Conradh Téarma Socraithe Monday, 15 April 2024 (12 noon) thart ar 22 uair sa tseachtain.

English – 11 hours per week approx.
Geography – 11 hours per week approx.

2024APR005 Coláiste Aindriú, Muine Bheag ASD and SEN Teacher Conradh Téarma Socraithe Monday, 15 April 2024 (12 noon) thart ar 22 uair sa tseachtain.

ASD – 11 hours per week approx.
SEN – 11 hours per week approx.

It is an advantage if the candidate has a post graduate qualification in Special Education Needs/Learning Support or be in the process of applying for or completing this qualification.

2024APR006 Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh Guidance Counsellor and Well Being Teacher Conradh Téarma Socraithe Monday, 15 April 2024 (12 noon) thart ar 22 uair sa tseachtain.

Guidance – 15 hours per week approx.
Well Being – 7 hours per week approx.

2024APR007 Coláiste Eoin, Baile Aicéid Engineering and Graphics Teacher Conradh Téarma Socraithe Monday, 15 April 2024 (12 noon) thart ar 22 uair sa tseachtain.

Engineering – 11 hours per week approx.
Graphics – 11 hours per week approx.

2024APR008 Coláiste Tyndall, Ceatharlach Mathematics Teacher Conradh Téarma Socraithe Monday, 22 April 2024 (12 noon) thart ar 22 uair sa tseachtain.
2024APR009 Coláiste Tyndall, Ceatharlach EAL, English and History Teacher Conradh Téarma Socraithe Monday, 22 April 2024 (12 noon) thart ar 22 uair sa tseachtain.

EAL – 6 hours per week approx.
English – 6 hours per week approx.
History – 10 hours per week approx.

2024APR010 Coláiste Tyndall, Ceatharlach Science and Chemistry Teacher Conradh Téarma Socraithe Monday, 22 April 2024 (12 noon) thart ar 22 uair sa tseachtain.

Science – 11 hours per week approx.
Chemistry – 11 hours per week approx.

2024APR011 Coláiste Tyndall, Ceatharlach Science and Biology Teacher Conradh Téarma Socraithe Monday, 22 April 2024 (12 noon) thart ar 22 uair sa tseachtain.

Science – 18 hours per week approx.
Biology – 4 hours per week approx.

 

Doiciméadú Iarratais

Treoir um Cheapacháin Mhúinteoireachta d’Iarratasóirí Foirm iarratais le haghaidh post múinteoireachta saor in aisce, Foirm Nochta Pearsanta

 

Nótaí Tábhachtacha d'Iarrthóirí

 • Bíonn poist faoi réir nach bhfuil gá leis an bpost don phróiseas ath-imlonnaithe. D'fhéadfadh go mbeadh gá leis na poist seo chun poist roinnt poist agus sosanna gairme laistigh den BOO a chlúdach.
 • Foirm Iarratais Chomhlánaithe agus Foirm Nochta Pearsanta le cur isteach i bhformáid pdf chuig recruitment@kcetb.ie.
 • Is ar an iarrthóir atá an fhreagracht a chinntiú go bhfaightear an t-iarratas roimh an spriocdháta sonraithe. Ní bheidh KCETB freagrach as aon deacrachtaí teicniúla a bhíonn ag an seoltóir agus iarratas á chur isteach aige.
 • Ba chóir foirm iarratais ar leith a chomhlánú do gach post a ndéantar iarratas air. Ba chóir an uimhir thagartha a chur san áireamh ar d’fhoirm iarratais.
 • NÍ ghlacfar le Foirmeacha Iarratais tríd an bpost. Ní bhreithneofar iarratais dhéanacha.
 • Féadfaidh gearrliostú a bheith i gceist.
 • Dícháileofar go huathoibríoch í má dhéanann iarratasóirí canbhasáil nó thar ceann na n-iarratasóirí.
 • Is fostóir comhdheiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach.
 • Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge.
Teachers Substitute Panel - 2023/24 Academic Year
Teachers Substitute Panel - 2023/24 Academic Year

Substitute Teachers Online Application Form for the 2023/24 Academic Year

Special Needs Assistant Substitute Panel - 2023/24 Academic Year
Special Needs Assistant Substitute Panel - 2023/24 Academic Year

Special Needs Assistant Online Application Form for the 2023/24 Academic Year

Tutor Substitute Panel - Further Education and Training (FET)
Tutor Substitute Panel - Further Education and Training (FET)

Application form for the Further Education and Training Tutor Substitute Panel

Léim ar ábhar