KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Folúntais Reatha

Transport Escort - Substitute Panel - 2023/24 Academic Year
Transport Escort - Substitute Panel - 2023/24 Academic Year

Transport Escort Substitute Panel Online Application Form for the 2023/24 Academic Year

Transport Escorts - Abbey Community College, Ferrybank
Transport Escorts - Abbey Community College, Ferrybank

Please see below for application documentation required.

Uimhir thagartha Scoil Post Cineál Conartha Deiridh
Dáta Am
2023NOV202 Coláiste Phobail na Mainistreach Transport Escorts Conradh Sainchuspóra Friday, 8 December 2023 at 12.00 noon

 

Doiciméadú Iarratais

Job Advert – Transport Escorts Job Description and Person Specification Application-form-Transport-Escort Personal-Disclosure-Form

 

Nótaí Tábhachtacha d'Iarrthóirí

 • Please forward two copies of the completed application form and supporting information to: Human Resources Department, Kilkenny Office, Kilkenny and Carlow ETB, Seville Lodge, Callan Road, Kilkenny.
 • Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh foirmeacha iarratais comhlánaithe  be accepted via e-mail or fax.
 • Ní bhreithneofar iarratais dhéanacha.  Beidh feidhm ag gearrliostú.
 • Kilkenny and Carlow ETB is an equal opportunities employer Cuirfear fáilte roimh comhfhreagras i nGaeilge
Part-time Caretaker Substitute Panel Application Form
Part-time Caretaker Substitute Panel Application Form

Application form for the Part-time Caretaker – Substitute Panel

Part-Time Cleaner, Coláiste Eoin, Hacketstown
Part-Time Cleaner, Coláiste Eoin, Hacketstown

Please see below for application documentation required.

Uimhir thagartha Scoil Post Cineál Conartha Deiridh
Dáta Am
2023NOV194

Coláiste Eoin, Baile Aicéid

Part-Time Cleaner Conradh Téarma Socraithe Tuesday, 5 December 2023 at 12.00 noon

 

Doiciméadú Iarratais

Advert – Cleaner Job Description and Person Specification -Cleaner Application Form – Part-Time Cleaner Foirm Nochta Pearsanta

 

Nótaí Tábhachtacha d'Iarrthóirí

 • Please forward two copies of the completed application form and supporting information to: Human Resources Department, Kilkenny Office, Kilkenny and Carlow ETB, Seville Lodge, Callan Road, Kilkenny.
 • Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh foirmeacha iarratais comhlánaithe  be accepted via e-mail or fax.
 • Ní bhreithneofar iarratais dhéanacha.  Beidh feidhm ag gearrliostú.
 • Kilkenny and Carlow ETB is an equal opportunities employer Cuirfear fáilte roimh comhfhreagras i nGaeilge
Part-time Cleaner Substitute Panel Application Form
Part-time Cleaner Substitute Panel Application Form

Application form for the Part-time Cleaner – Substitute Panel

Folúntais Mhúinteoireachta
Folúntais Mhúinteoireachta

Applications are invited from suitably qualified persons for the following teaching positions which may arise in the 2023/2024 school year for Schools and Centres within Kilkenny and Carlow Education and Training Board.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil na poist seo a leanas faoi réir nach bhfuil gá leis an bpost don phróiseas ath-imlonnaithe. D'fhéadfadh go mbeadh gá leis na poist seo chun poist roinnt poist agus sosanna gairme laistigh den BOO a chlúdach.

Tabhair faoi deara: Déantar leathanach folúntais Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach a nuashonrú go rialta.

Féach thíos le do thoil chun na doiciméid iarratais a theastaíonn a chomhlánú.

Uimhir thagartha Scoil Post Cineál Conartha Deiridh
Dáta Am
Sonraí
2023NOV195 Coláiste Duisge, Gráig na Manach Irish Teacher Conradh Sainchuspóra a chlúdaíonn Saoire Mháithreachais Wednesday, 6  December 2023 (12 noon) 10 hours per week approx.
2023NOV193 Borris Vocational School Career Guidance and SPHE Teacher Conradh Sainchuspóra a chlúdaíonn Saoire Mháithreachais Friday, 24 November 2023 (12 noon) thart ar 22 uair sa tseachtain.

Career Guidance – 20 hours and 40 minutes per week approx.
SPHE – 1 hour and 40 minutes per week approx.

2023NOV199 Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh Art Teacher Conradh Sainchuspóra Monday, 4 December 2023 (12 noon) thart ar 22 uair sa tseachtain.
2023NOV200 Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh Múinteoir Béarla Conradh Sainchuspóra a chlúdaíonn Saoire Mháithreachais Monday, 4 December 2023 (12 noon) thart ar 22 uair sa tseachtain.
2023NOV201 Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh Béarla mar Mhúinteoir Teanga Bhreise Conradh Sainchuspóra Monday, 4 December 2023 (12 noon) thart ar 22 uair sa tseachtain.

 

Doiciméadú Iarratais

Treoir um Cheapacháin Mhúinteoireachta d’Iarratasóirí Foirm iarratais le haghaidh post múinteoireachta saor in aisce, Foirm Nochta Pearsanta

 

Nótaí Tábhachtacha d'Iarrthóirí

 • Bíonn poist faoi réir nach bhfuil gá leis an bpost don phróiseas ath-imlonnaithe. D'fhéadfadh go mbeadh gá leis na poist seo chun poist roinnt poist agus sosanna gairme laistigh den BOO a chlúdach.
 • Foirm Iarratais Chomhlánaithe agus Foirm Nochta Pearsanta le cur isteach i bhformáid pdf chuig recruitment@kcetb.ie.
 • Is ar an iarrthóir atá an fhreagracht a chinntiú go bhfaightear an t-iarratas roimh an spriocdháta sonraithe. Ní bheidh KCETB freagrach as aon deacrachtaí teicniúla a bhíonn ag an seoltóir agus iarratas á chur isteach aige.
 • Ba chóir foirm iarratais ar leith a chomhlánú do gach post a ndéantar iarratas air. Ba chóir an uimhir thagartha a chur san áireamh ar d’fhoirm iarratais.
 • NÍ ghlacfar le Foirmeacha Iarratais tríd an bpost. Ní bhreithneofar iarratais dhéanacha.
 • Féadfaidh gearrliostú a bheith i gceist.
 • Dícháileofar go huathoibríoch í má dhéanann iarratasóirí canbhasáil nó thar ceann na n-iarratasóirí.
 • Is fostóir comhdheiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach.
 • Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge.
Teachers Substitute Panel - 2023/24 Academic Year
Teachers Substitute Panel - 2023/24 Academic Year

Substitute Teachers Online Application Form for the 2023/24 Academic Year

Special Needs Assistant Substitute Panel - 2023/24 Academic Year
Special Needs Assistant Substitute Panel - 2023/24 Academic Year

Special Needs Assistant Online Application Form for the 2023/24 Academic Year

Tutor Substitute Panel - Further Education and Training (FET)
Tutor Substitute Panel - Further Education and Training (FET)

Application form for the Further Education and Training Tutor Substitute Panel

Léim ar ábhar