KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Folúntais Reatha

Clerical Officer (Grade III) - Coláiste Eoin, Hacketstown
Clerical Officer (Grade III) - Coláiste Eoin, Hacketstown

Kilkenny and Carlow Education and Training Board invites applications from suitably qualified persons for the position/s of Clerical Officer Panel (Grade III) 

Uimhir thagartha Position/s Type of Contract/s Dáta/Am Deiridh
2023FEB261 Clerical Officer (Grade III) with Coláiste Eoin, Hacketstown 35 hours per week – Permanent Contract Monday, 27 March 2023 (12 noon)

 

Doiciméid Iarratais le críochnú

Advert – Grade III for Coláiste Eoin Application Form – Clerical Officer (Grade III) Grade III Post – Job Description Foirm Nochta Pearsanta

 

Comhlánaigh na foirmeacha thuas go léir le do thoil agus cuir ar aghaidh iad aon cóip den fhoirm iarratais chomhlánaithe (comhad PDF) agus faisnéis tacaíochta do: recruitment@kcetb.ie by Monday, 27 March 2023 (12 noon).

Ní ghlactar le hiarratais ach trí ríomhphost agus i bhformáid PDF.

Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh foirmeacha iarratais comhlánaithe  a ghlacadh tríd an bpost nó facs.

Ní bhreithneofar iarratais dhéanacha. 

Beidh feidhm ag gearrliostú.

Is fostóir comhdheiseanna é BOO Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge

Community Education Facilitator - Learning & Professional Development Co-ordinator
Community Education Facilitator - Learning & Professional Development Co-ordinator

Tá cuireadh á lorg ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí don phost seo a leanas:

Uimhir thagartha Post Dáta/Am Deiridh
2023FEB262 Community Education Facilitator – Learning & Professional Development Co-ordinator Monday, 3 April 2023 (12 noon)

 

Doiciméid Iarratais le críochnú

Advert Community Education Facilitator 2023MAR262 Application Form – CEF Learning and Professional Development Co-ordinator 2023MAR262 Job Description Learning and Professional Development Co-ordinator CEF – Amended 24.03.2023 Foirm Nochta Pearsanta

 

Comhlánaigh na foirmeacha thuas go léir le do thoil agus cuir ar aghaidh iad aon cóip den fhoirm iarratais chomhlánaithe (cinntigh go sábhálfaidh tú d’fhoirm iarratais chomhlánaithe mar Comhad pdf) agus seol le ríomhphost faoin dáta deiridh: Monday, 3 April 2023 (12 meán lae) chuig: recruitment@kcetb.ie

Ní ghlactar le hiarratais ach trí ríomhphost agus isteach Formáid PDF.

Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh foirmeacha iarratais comhlánaithe  a ghlacadh tríd an bpost nó facs.

Ní bhreithneofar iarratais dhéanacha.
Beidh feidhm ag gearrliostú.

Is fostóir comhdheiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach.

 

Folúntais Mhúinteoireachta
Folúntais Mhúinteoireachta

Lorgaítear iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí do na poist mhúinteoireachta seo a leanas a d’fhéadfadh teacht chun cinn sa scoilbhliain 2022/2023 do Scoileanna agus Ionaid laistigh de Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil na poist seo a leanas faoi réir nach bhfuil gá leis an bpost don phróiseas ath-imlonnaithe. D'fhéadfadh go mbeadh gá leis na poist seo chun poist roinnt poist agus sosanna gairme laistigh den BOO a chlúdach.

Tabhair faoi deara: Déantar leathanach folúntais Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach a nuashonrú go rialta.

Féach thíos le do thoil chun na doiciméid iarratais a theastaíonn a chomhlánú.

Uimhir thagartha Scoil Post Cineál Conartha Deiridh
Dáta Am
Sonraí
2023FEB256 Institiúid Breisoideachais Cheatharlach Animal Science Conradh Sainchuspóra a chlúdaíonn Saoire Mháithreachais Wednesday, 22 March 2023 (12 noon) 10 hours per week approx.

Animal Housing (5N1898) – 4 hours and 40 minutes per week approx.
Large Animal Husbandry (6N5567) – 5 hours and 20 minutes per week approx.

2023JAN241 Coláiste Duisge, Gráig na Manach Woodwork and Technical Graphics Teacher Conradh Sainchuspóra Monday, 27 March 2023 (12 noon) thart ar 8 n-uaire in aghaidh na seachtaine.

Woodwork- 4 hours per week approx.
Technical Graphics – 4 hours per week approx.

2023MAR263 Institiúid Breisoideachais Cheatharlach Graphic Design Teacher Conradh Sainchuspóra a chlúdaíonn Saoire Mháithreachais Friday, 31 March 2023 (12 noon) 20 uair in aghaidh na seachtaine thart.

Programme Co-Ordinator – 40 minutes per week approx.
Communications 5N0690 – 4 hours per week approx.
Design Skills N0784 – 5 hours and 40 minutes per week approx.
Digital Photography 5N1270 – 2 hours per week approx.
Desktop Publishing 5N0785 – 4 hours per week approx.
Graphic Design Skills 5N1978 – 2 hours and 40 minutes per week approx. Tutorial – 1 hour and 20 minutes per week approx.

2022NOV217 Gaelcholáiste Cheatharlach Múinteoir Gaeilge agus Stair Conradh Sainchuspóra a chlúdaíonn Saoire Mháithreachais Monday, 27 March 2023 (12 noon) thart ar 22 uair sa tseachtain.

Gaeilge – 11 hours per week approx.  Stair – 11 hours per week approx.

2023JAN264 Coláiste an Dubhuisce Maths and Career Guidance Teacher Conradh Sainchuspóra Monday, 27 March 2023 (12 noon) 6 hours and 40 minutes per week approx.

Maths – 3 hours and 20 minutes per week approx.
Career Guidance/Well Being – 3 hours and 20 minutes per week approx.

2022NOV214 Coláiste Pobail Osraí Múinteoir Corpoideachais Conradh Sainchuspóra Thursday, 30 March 2023 (12 noon) 12 uair sa tseachtain thart.

 

Doiciméadú Iarratais

Treoir um Cheapacháin Mhúinteoireachta d’Iarratasóirí Foirm iarratais le haghaidh post múinteoireachta saor in aisce, Foirm Nochta Pearsanta

 

Nótaí Tábhachtacha d'Iarrthóirí

  • Bíonn poist faoi réir nach bhfuil gá leis an bpost don phróiseas ath-imlonnaithe. D'fhéadfadh go mbeadh gá leis na poist seo chun poist roinnt poist agus sosanna gairme laistigh den BOO a chlúdach.
  • Foirm Iarratais Chomhlánaithe agus Foirm Nochta Pearsanta le cur isteach i bhformáid pdf chuig recruitment@kcetb.ie.
  • Is ar an iarrthóir atá an fhreagracht a chinntiú go bhfaightear an t-iarratas roimh an spriocdháta sonraithe. Ní bheidh KCETB freagrach as aon deacrachtaí teicniúla a bhíonn ag an seoltóir agus iarratas á chur isteach aige.
  • Ba chóir foirm iarratais ar leith a chomhlánú do gach post a ndéantar iarratas air. Ba chóir an uimhir thagartha a chur san áireamh ar d’fhoirm iarratais.
  • NÍ ghlacfar le Foirmeacha Iarratais tríd an bpost. Ní bhreithneofar iarratais dhéanacha.
  • Féadfaidh gearrliostú a bheith i gceist.
  • Dícháileofar go huathoibríoch í má dhéanann iarratasóirí canbhasáil nó thar ceann na n-iarratasóirí.
  • Is fostóir comhdheiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach.
  • Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge.
Staff Officer (Grade V) - Confined Competition
Staff Officer (Grade V) - Confined Competition

Tá cuireadh á lorg ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí don phost seo a leanas:

Uimhir thagartha Post Dáta/Am Deiridh
2023MAR265 Staff Officer (Grade V)Permanent Contract – (Initial Assignment: HR Operations – Kilkenny Office)

Confined Competition: This position to be filled through confined competition and for which eligible staff from the Education and Training Sector (ETBs) and Technical Universities (TU’s) candidate pool may apply.  Please refer to Circular Letter 0008/2017 and Circular Letter 0046/2017 “Eligibility criteria for recruitment/promotion for administrative staff in Education and Training Boards”

Tuesday, 4 April 2023 (12 noon)

 

Doiciméid Iarratais le críochnú

Advert – Staff Officer (Grade V) – Confined Competition Application Form – Staff Officer Grade V Job Description – Staff Officer (Grade V) – Confined Competition Foirm Nochta Pearsanta

 

Comhlánaigh na foirmeacha thuas go léir le do thoil agus cuir ar aghaidh iad aon cóip den fhoirm iarratais chomhlánaithe (cinntigh go sábhálfaidh tú d’fhoirm iarratais chomhlánaithe mar Comhad pdf) agus seol le ríomhphost faoin dáta deiridh: Tuesday, 4 April 2023 (12 meán lae) chuig: recruitment@kcetb.ie

Ní ghlactar le hiarratais ach trí ríomhphost agus isteach Formáid PDF.

Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh foirmeacha iarratais comhlánaithe  a ghlacadh tríd an bpost nó facs.

Ní bhreithneofar iarratais dhéanacha.
Beidh feidhm ag gearrliostú.

Is fostóir comhdheiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach.

 

Painéal Ionadaithe Múinteoirí - Bliain Acadúil 2022/23
Painéal Ionadaithe Múinteoirí - Bliain Acadúil 2022/23

Foirm Iarratais ar Líne Múinteoirí Ionaid don Bhliain Acadúil 2022/23

Tutor Substitute Panel - Further Education and Training (FET)
Tutor Substitute Panel - Further Education and Training (FET)

Application form for the Further Education and Training Tutor Substitute Panel

Léim ar ábhar