Léarscáil Láithreacha Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (KCETB)
Cúrsaí Iar-Ard-Teistméireachta Cláir Oideachas do Dhaoine Fásta Seirbhísí Oiliúna Tionscnamh Oiliúna Áiliúil Ionaid Oiliúint an Phobail Ógtheagmháil Oifigi BOOCCC Scoileanna Cláir Oideachas do Dhaoine Fásta Carlow Cláir Oideachasa Béal Atha Ragad Cláir Oideachas An Cloch Cláir Oideachas Caisleán an Chomair Cláir Oideachas Baile Sheáin Cláir Oideachas Port an Chalaidh Cláir Oideachas Baile Haicéid Cláir Oideachas Inis Tiog Cláir Oideachas Ros Bearrcon Cláir Oideachas Ballyhale Cláir Oideachas Chill Chainnigh Cláir Oideachas Átha a nUrlainn Cláir Oideachas Baile an Phoill Cláir Oideachas Átha Stúin Cláir Oideachas Balana Cláir Oideachas An Bhuiríos Cláir Oideachas Muine Bheag Cláir Oideachas Droichead Binéid Cláir Oideachas Callainn Cláir Oideachas Gráig na Manach Cláir Oideachas Leigthghlinn an Droichid Cláir Oideachas Míosal Cláir Oideachas Ráth Bhile Cláir Oideachas Tigh an Réileáin Cláir Oideachas An Tulach Cláir Oideachas Droichead Ghuaire Cláir Oideachas Gabhrán Cláir Oideachas Bearna na Gaoithe Coláiste Phobail na Mainistreach Gairmscoil an Bhuiríos Coláiste Aindriú Coláiste Eoin Coláiste Mhuire Coláiste Pobail Osraí Gaelcholáiste Cheatharlach Coláiste Cois Siuire Coláiste an Dubhuisce Coláiste an Ghrianáin Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh Scoil Aireagail Bóthar Chill Chainnigh Ionaid Oiliúint an Phobail – Ceatharlach Ionaid Oiliúint an Phobail – Chill Chainnigh Ógtheagmháil – Ceatharlach Ógtheagmháil - Chill Chainnigh Seirbhísí Oiliúna - Chill Chainnigh Oifig Chill Chainnigh Ceannoifig Cheatharlach Eachaíocht Grennan Institiúid Breisoideachais Cheatharlach Coláiste Urumhan Tionscnamh Oiliúna Áiliúil Port an Chalaidh Tionscnamh Oiliúna Áiliúil Tionscnamh Oiliúna Áiliúil Ceatharlach Tionscnamh Oiliúna Áiliúil Chill Chainnigh Tionscnamh Oiliúna Áiliúil Átha na nUrlainn

Cúrsaí Iar-Ard-Teistméireachta

Coláiste Urumhan
Bóthar Urumhan, Co. Chill Chainnigh
Teil: 056 7763321
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin1
Institiúid Breisoideachais Cheatharlach
Baile Mhoirtéal Uachtarach, Ceatharlach
T: 059 913 4230
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Cláir Oideachas do Dhaoine Fásta

An tSeirbhís Oideachais Aosaigh - Cill Chainnigh
43 Sráid Phádraig Uachtarach
T: 056-7765103
Ríomhphost

Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna, Martha Bolger
Oifigigh Aosoideachais: Sarah Barron, Bernadette O’Rourke, John O’Neill

Kilkenny:
Ceatharlach:
An tSeirbhís Treorach um Oideachas Aosach - Cill Chainnigh
An tSráid Nua Íochtarach, Cill Chainnigh
Comhordaitheoir Comhairleoir: Orla Reddy
T: 056-7764448
Ríomhphost
Seirbhís Treorach Oideachais Aosaigh - Ceatharlach
Comhordaitheoir: Shane Rooney
T: 059-9133123
Ríomhphost
Seirbhís Foghlama Aosaigh - Cill Chainnigh
43 Sráid Phádraig Uachtarach, Cill Chainnigh
Eagraí Litearthachta Aosaigh: Carmel Bryan
T: 056-7763149
Ríomhphost
Seirbhísí Litearthachta d’Aosaigh, Seirbhís Foghlama Aosaigh – Ceatharlach
Bóthar an Tulaigh, Ceatharlach.
Eagraí Litearthachta Aosaigh: Tara Kelly
T: 059-9135544
Ríomhphost
Back to Education Initiative (BTEI) - Kilkenny
Bloc A Aonad 7, Páirc Ghnó Danville, An Cuarbhóthar, Cill Chainnigh
Comhordaitheoir: Claire Jackman
T: 056-7701020
Ríomhphost
Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI) - Ceatharlach
1b Cúirt Mhóinéir, Burrin Street, Carlow
Comhordaitheoir: Orlaith McHugh
T: 059-9139532
Ríomhphost
Seirbhís Oideachais Phobail - Cill Chainnigh
An tSráid Nua Íochtarach, Cill Chainnigh
Éascaitheoir Oideachas Pobail: Siobhán O’Brien
T: 056-7786896
Ríomhphost
Seirbhís Oideachais Phobail - Ceatharlach
1a Cúirt Mhóinéir, Burrin Street, Carlow
Éascaitheoir Oideachas Pobail: Fiona Dunne
T: 059-9179376
Ríomhphost
Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS) - Cill Chainnigh
Institiúid Traenála an Easpaig Birch, Bóthar Phort Láirge,
Cill Chainnigh Comhordaitheoir VTOS: Geraldine Moran
T: 056-7764719
Ríomhphost
Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS) - Ceatharlach
Ionad VTOS, 1-3 Rae na Granby, Ceatharlach
Comhordaitheoir VTOS: Úna Hayes
T: 059-9140311
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Seirbhísí oiliúna

Seirbhísí Printíseachta Chill Chainnigh
Virginia Bohan
Oifigeach Údaraithe
Virginia.Bohan@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 206
Seirbhísí Printíseachta Ceatharlach
Tomás McCarthy
Oifigeach Údaraithe
Tomas.McCarthy@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 204
Printíseacht Commis Chef
Mary Butler
Bainisteoir Ionad Oiliúna
Mary.PriorButler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 211
Oiliúint ar Conradh
Bernie Eccles
Oifigeach Oiliúna Conartha
beccles@kcetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 203
Earcaíocht
Helena Comerford
Oifigeach Earcaíochta
Helena.Comerford@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 208
Scileanna chun Dul Chun Cinn
Gillian Ó Riain
Bainisteoir cúnta
Gillian.Ryan@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 213

Comhordaitheoir Rannpháirtíochta Fostóra: Gabrielle.Carroll@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 214

Tionscnamh Oiliúna Áiliúil

Traenáil Phobail
Michelle Butler
Oifigeach Oiliúna Pobail
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 202

Ionaid Oiliúint an Phobail

Traenáil Phobail
Michelle Butler
Oifigeach Oiliúna Pobail
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 202

Ógtheagmháil

Ógtheagmháil - Cill Chainnigh
An tSráid Nua Íochtarach, Cill Chainnigh
Comhordaitheoir Ógtheagmhála: Michelle Murphy
T: 056-7723550
Ríomhphost
Ógtheagmháil - Ceatharlach
Bóthar an Tulaigh, Ceatharlach
Comhordaitheoir Ógtheagmhála: Anne Marie Curley
T: 059 9142032
Ríomhphost

Oifigi BOOCCC

Ceannoifig
Bóthar Bhaile Átha Í
Ceatharlach
R93 DN80
T: +353 (0)59 9138560
F: +353 (0)59 9138587
E: info@kcetb.ie
Oifig Chill Chainnigh
Lóiste Seville
Bóthar Challainn
Cill Chainnigh
R95 AVX2
T: +353 (0)56 7770966
F: +353 (0)56 7765281
E: infokk@kcetb.ie

scoileanna

Coláiste Phobail na Mainistreach
Bóthar na Mainistreach, Port an Chalaidh, Port Láirge.
Glaoigh ar: 051 832 930
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Coláiste Aindriú
Muine Bheag, Co. Cheatharlach
Glaoigh ar: 059 972 1335
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Gairmscoil an Bhuiríos
An Bhuiríos, Co. Cheatharlach
Glaoigh ar: 059 977 3155
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Coláiste Eoin
Baile Haicéid, Co. Cheatharlach
Glaoigh ar: 059 647 1198
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Coláiste Mhuire
Baile Sheáin, Co. Chill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 883 1135
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Coláiste Cois Siuire
Gealach, Co. Chill Chainnigh
Glaoigh ar: 051 895 112
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Coláiste Pobail Osraí
Bóthar Urumhan, Cill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 776 4557
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Coláiste an Dubhuisce
Gráig na Manach, Co. Chill Chainnigh
Glaoigh ar: 059 9724 177
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Coláiste an Ghrianáin
Baile Mhic Andáin, Co. Chill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 772 4112
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Gaelcholáiste Cheatharlach
Cheatharlach
Glaoigh ar: 059 913 2130
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh
An tSráid Nua, Cill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 772 2468
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Scoil Aireagail
Béal Átha hÉil, Co. Chill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 776 8632
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Coláiste Tyndall
Bóthar Chill Chainnigh, Ceatharlach
Glaoigh ar: 059 918 2250
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Cláir Oideachas do Dhaoine Fásta Carlow

Eolas ar a bhfuil ar fáil i do phobal

Seirbhís Treorach Oideachais Aosaigh Ceatharlach
1a Cúirt Mhóinéir, Sráid Bhoirinn, Ceatharlach
Comhordaitheoir: Shane Rooney
T: 059 9133123
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI) - Ceatharlach
1b Cúirt Mhóinéir, Sráid Bhoirinn, Ceatharlach
Comhordaitheoir: Orlaith McHugh
T: 059 9139532
Ríomhphost
Seirbhísí Litearthachta d’Aosaigh
Seirbhís Foghlama Aosaigh - Ceatharlach, Bóthar an Tulaigh, Ceatharlach
Eagraí Litearthachta Aosaigh: Tara Kelly
T: 059-9135544
Ríomhphost
Seirbhís Oideachais Phobail - Ceatharlach
1a Cúirt Mhóinéir, Sráid Bhoirinn, Ceatharlach
Éascaitheoir Oideachais Pobail: Fiona Dunne
T: 059 9179376
Ríomhphost
Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS) - Ceatharlach
Ionad VTOS, 1-3 Rae na Granby, Ceatharlach
Comhordaitheoir VTOS: Úna Hayes
T: 059 9140311
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Cláir Oideachasa Béal Atha Ragad

Cláir Oideachas An Cloch

Cláir Oideachas Caisleán an Chomair

Cláir Oideachas Baile Sheáin

Cláir Oideachas Port an Chalaidh

Cláir Oideachas Baile Haicéid

Cláir Oideachas Inis Tiog

Cláir Oideachas Ros Bearrcon

Cláir Oideachas Ballyhale

Cláir Oideachas Chill Chainnigh

Eolas ar a bhfuil ar fáil i do phobal

Seirbhís Oideachais Aosaigh:
43 Sráid Phádraig Uachtarach
T: 056-7765103
E: Adulteducationoffice@kilkennycarlowetb.ie

Seirbhís Treorach Oideachais Aosaigh
Cill Chainnigh An tSráid Nua Íochtarach, Cill Chainnigh
Treoirchomhairleoir Aosach Comhordaitheoir: Orla Reddy
T: 056-7764448
E: Adultguidance@kkadulted.ie

Seirbhís Foghlama Aosaigh - Cill Chainnigh
43 Sráid Phádraig Uachtarach, Cill Chainnigh
Eagraí Litearthachta Aosaigh: Bryan
T: 056-7763149
E: kilkennyadultlearning@kkadulted.ie

Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI)
Cill Chainnigh Bloc A Aonad 7, Páirc Ghnó Danville, An Cuarbhóthar,
Cill Chainnigh
Comhordaitheoir: Claire Jackman
T: 056-7701020
E: BTEI@kkadulted.ie

Cláir Oideachas Átha a nUrlainn

Cláir Oideachas Baile an Phoill

Cláir Oideachas Átha Stúin

Cláir Oideachas Balana

Cláir Oideachas An Bhuiríos

Cláir Oideachas Muine Bheag

Cláir Oideachas Droichead Binéid

Cláir Oideachas Callainn

Cláir Oideachas Gráig na Manach

Cláir Oideachas Leigthghlinn an Droichid

Cláir Oideachas Míosal

Cláir Oideachas Ráth Bhile

Cláir Oideachas Tigh an Réileáin

Cláir Oideachas An Tulach

Cláir Oideachas Droichead Ghuaire

Cláir Oideachas Gabhrán

Cláir Oideachas Bearna na Gaoithe

Coláiste Phobail na Mainistreach

Bóthar na Mainistreach, Port an Chalaidh, Port Láirge.
Glaoigh ar: 051 832 930
Ríomhphost: info@abbeycommunitycollege.com
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Gairmscoil an Bhuiríos

An Bhuiríos, Co. Cheatharlach
Glaoigh ar: 059 977 3155
Ríomhphost: info@borrisvocationalschool.ie

Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Coláiste Aindriú

Muine Bheag, Co. Cheatharlach
Glaoigh ar: 059 972 1335
Ríomhphost: info@colaisteaindriu.ie

Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Coláiste Eoin

Baile Haicéid, Co. Cheatharlach
Glaoigh ar: 059 647 1198
Ríomhphost: info@ceh.ie
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Coláiste Mhuire

Baile Sheáin, Co. Chill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 883 1135
Ríomhphost: info@colaistemhuirekk.ie
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Coláiste Pobail Osraí

Bóthar Urumhan, Cill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 776 4557
Ríomhphost: oifig@osrai.io
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Gaelcholáiste Cheatharlach

Coláiste Cois Siuire

Gealach, Co. Chill Chainnigh
Glaoigh ar: 051 895 112
Ríomhphost: info@colaistecoissiuire.ie
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Coláiste an Dubhuisce

Gráig na Manach, Co. Chill Chainnigh
Glaoigh ar: 059 9724 177
Ríomhphost: info@duiskecollege.ie
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Coláiste an Ghrianáin

Baile Mhic Andáin, Co. Chill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 772 4112
Ríomhphost: info@grennancollege.ie
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh

An tSráid Nua, Cill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 772 2468
Ríomhphost: info@kcvs.ie
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Scoil Aireagail

Béal Átha hÉil, Co. Chill Chainnigh.
Glaoigh ar: 056 776 8632
Ríomhphost: info@scoilaireagail.ie
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Bóthar Chill Chainnigh

Bóthar Chill Chainnigh, Ceatharlach.
Glaoigh ar: 059 918 2250
Ríomhphost: tyndall.info@kilkennycarlowetb.ie
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Ionaid Oiliúint an Phobail – Ceatharlach

1a Cúirt Mhóinéir, Burrin Street, Carlow
Éascaitheoir Oideachas Pobail: Fiona Dunne
T: 059 9179376
R: fdunne@kcetb.ie

Ionaid Oiliúint an Phobail – Chill Chainnigh

An tSráid Nua Íochtarach, Cill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 7786896

Éascaitheoir Oideachas Pobail: Siobhán O’Brien
Ríomhphost: Siobhan.obrien@kilkennycarlowetb.ie

Riarthóir: Teresa Comerford
Ríomhphost: Comed@kkadulted.ie

Ógtheagmháil – Ceatharlach

Bóthar an Tulaigh, Ceatharlach
Comhordaitheoir Ógtheagmhála: Anne Marie Curley
T: 059 9142032
R: info@carlowyouthreach.ie

Ógtheagmháil - Chill Chainnigh

An tSráid Nua Íochtarach, Cill Chainnigh
Comhordaitheoir Ógtheagmhála: Michelle Murphy
T: 056-7723550
R: info@kilkennyyouthreach.ie

Seirbhísí Oiliúna - Chill Chainnigh

Aonad 4 Páirc Ghnó Danville, An Cuarbhóthar, Cill Chainnigh
Bainisteoir Seirbhísí Oiliúna: Mary Butler
Riarthóirí: Michele Whelan & Emma Kelly
Glaoigh ar: 056 7813014
Ríomhphost: trainingservices@kilkennycarlowetb.ie nó mwhelan@kcetb.ie

Ionad Seirbhísí Oiliúna - Purcellsinch
Ionad Seirbhísí Oiliúna BOO Chill Chainnigh agus Cheatharlach, Aonad K&L Eastát Tionscail Purcellsinch, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Cill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 7761360
Ríomhphost: tsu.electrical@kilkennycarlowetb.ie

Oifig Chill Chainnigh

Lóiste Seville
Bóthar Challainn
Cill Chainnigh
R95 AVX2
T: +353 (0)56 7770966
F: +353 (0)56 7765281
R: infokk@kcetb.ie

Ceannoifig Cheatharlach

Ceannoifig
Bóthar Bhaile Átha Í
Ceatharlach
R93 DN80
T: +353 (0)59 9138560
F: +353 (0)59 9138587
E: info@kcetb.ie

Eachaíocht Grennan

Eachaíocht Grennan
T: 056 7763321
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Institiúid Breisoideachais Cheatharlach

Baile Mhoirtéal Uachtarach, Ceatharlach
T: 059 913 4230
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Coláiste Urumhan

Bóthar Urumhan, Co. Chill Chainnigh
Teil: 056 7763321
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Tionscnamh Oiliúna Áiliúil Port an Chalaidh

Traenáil Phobail
Michelle Butler
Oifigeach Oiliúna Pobail
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 202

Tionscnamh Oiliúna Áiliúil

Traenáil Phobail
Michelle Butler
Oifigeach Oiliúna Pobail
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 202

Tionscnamh Oiliúna Áiliúil Ceatharlach

Traenáil Phobail
Michelle Butler
Oifigeach Oiliúna Pobail
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 202

Tionscnamh Oiliúna Áiliúil Chill Chainnigh

Traenáil Phobail
Michelle Butler
Oifigeach Oiliúna Pobail
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 202

Tionscnamh Oiliúna Áiliúil Átha na nUrlainn

Traenáil Phobail
Oifigeach Oiliúna Pobail
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 202