Léarscáil Láithreacha Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (KCETB)
Cúrsaí Iar-Ard-Teistméireachta Cláir Oideachas do Dhaoine Fásta Seirbhísí Oiliúna Tionscnamh Oiliúna Áiliúil Ionaid Oiliúint an Phobail Ógtheagmháil Oifigi BOOCCC Scoileanna Cláir Oideachas do Dhaoine Fásta Carlow Cláir Oideachasa Béal Atha Ragad Cláir Oideachas An Cloch Cláir Oideachas Caisleán an Chomair Cláir Oideachas Baile Sheáin Cláir Oideachas Port an Chalaidh Cláir Oideachas Baile Haicéid Cláir Oideachas Inis Tiog Cláir Oideachas Ros Bearrcon Cláir Oideachas Ballyhale Cláir Oideachas Chill Chainnigh Cláir Oideachas Átha a nUrlainn Cláir Oideachas Baile an Phoill Cláir Oideachas Átha Stúin Cláir Oideachas Balana Cláir Oideachas An Bhuiríos Cláir Oideachas Muine Bheag Cláir Oideachas Droichead Binéid Cláir Oideachas Callainn Cláir Oideachas Gráig na Manach Cláir Oideachas Leigthghlinn an Droichid Cláir Oideachas Míosal Cláir Oideachas Ráth Bhile Cláir Oideachas Tigh an Réileáin Cláir Oideachas An Tulach Cláir Oideachas Droichead Ghuaire Cláir Oideachas Gabhrán Cláir Oideachas Bearna na Gaoithe Coláiste Phobail na Mainistreach Gairmscoil an Bhuiríos Coláiste Aindriú Coláiste Eoin Coláiste Mhuire Coláiste Pobail Osraí Gaelcholáiste Cheatharlach Coláiste Cois Siuire Coláiste an Dubhuisce Coláiste an Ghrianáin Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh Scoil Aireagail Bóthar Chill Chainnigh Ionaid Oiliúint an Phobail – Ceatharlach Ionaid Oiliúint an Phobail – Chill Chainnigh Ógtheagmháil – Ceatharlach Ógtheagmháil - Chill Chainnigh Seirbhísí Oiliúna - Chill Chainnigh Oifig Chill Chainnigh Ceannoifig Cheatharlach Eachaíocht Grennan Institiúid Breisoideachais Cheatharlach Coláiste Urumhan Tionscnamh Oiliúna Áiliúil Port an Chalaidh Tionscnamh Oiliúna Áiliúil Tionscnamh Oiliúna Áiliúil Ceatharlach Tionscnamh Oiliúna Áiliúil Chill Chainnigh Tionscnamh Oiliúna Áiliúil Átha na nUrlainn

Cúrsaí Iar-Ard-Teistméireachta

Ormonde College
Ormonde Road, Co. Kilkenny
Tel: 056 7763321
Email
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin1
Carlow Institute of Further Education
Mortarstown Upper, Carlow
T: 059 913 4230
Email
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Cláir Oideachas do Dhaoine Fásta

Adult Education Service - Kilkenny
43 Upper Patrick Street
T: 056-7765103
Email

Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna, Martha Bolger
Oifigigh Aosoideachais: Sarah Barron, Bernadette O’Rourke, John O’Neill

Kilkenny:
Carlow:
Adult Education Guidance Service - Kilkenny
Lower New Street, Kilkenny
Counsellor Co-ordinator: Orla Reddy
T: 056-7764448
Email
Adult Education Guidance Service - Carlow
Co-ordinator: Shane Rooney
T: 059-9133123
Email
Adult Learning Service - Kilkenny
43 Upper Patrick Street, Kilkenny
Adult Literacy Organiser: Carmel Bryan
T: 056-7763149
Email
Adult Literacy Services, Adult Learning Service - Carlow
Tullow Road, Carlow.
Adult Literacy Organiser: Tara Kelly
T: 059-9135544
Email
Back to Education Initiative (BTEI) - Kilkenny
Block A Unit 7, Danville Business Park, Ring Road, Kilkenny
Co-ordinator: Claire Jackman
T: 056-7701020
Email
Back to Education Initiative(BTEI) - Carlow
1b Cúirt Mhóinéir, Burrin Street, Carlow
Co-ordinator: Orlaith McHugh
T: 059-9139532
Email
Community Education Service - Kilkenny
Lower New Street, Kilkenny
Community Education Facilitator: Siobhán O’Brien
T: 056-7786896
Email
Community Education Service - Carlow
1a Cúirt Mhóinéir, Burrin Street, Carlow
Community Education Facilitator: Fiona Dunne
T: 059-9179376
Email
Vocational Training Opportunities Scheme (VTOS) - Kilkenny
Bishop Birch Training Institute, Waterford Road,
Kilkenny VTOS Co-ordinator: Geraldine Moran
T: 056-7764719
Email
Vocational Training Opportunities Scheme (VTOS) - Carlow
VTOS Centre, 1-3 Granby Row, Carlow
VTOS Co-ordinator: Úna Hayes
T: 059-9140311
Email
Visit Website

Seirbhísí Oiliúna

Apprenticeship Services Kilkenny
Virginia Bohan
Authorised Officer
Virginia.Bohan@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 206
Apprenticeship Services Carlow
Tomás McCarthy
Authorised Officer
Tomas.McCarthy@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 204
Commis Chef Apprenticeship
Mary Butler
Training Centre Manager
Mary.PriorButler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 211
Contracted Training
Bernie Eccles
Contracted Training Officer
Beccles@kcetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 203
Recruitment
Helena Comerford
Recruitment Officer
Helena.Comerford@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 208
Skills to Advance
Gillian Ryan
Assistant Manager
Gillian.Ryan@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 213

Comhordaitheoir Rannpháirtíochta Fostóra: Gabrielle.Carroll@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 214

Tionscnamh Oiliúna Áiliúil

Traenáil Phobail
Michelle Butler
Community Training Officer
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 202

Ionaid Oiliúint an Phobail

Traenáil Phobail
Michelle Butler
Community Training Officer
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 202

Ógtheagmháil

Youthreach - Kilkenny
Lower New Street, Kilkenny
Youthreach Co-ordinator: Michelle Murphy
T: 056-7723550
Email
Youthreach - Carlow
Tullow Road, Carlow
Youthreach Co-ordinator: Anne Marie Curley
T: 059 9142032
Email

Oifigi BOOCCC

Head Office
Athy Road
Carlow
R93 DN80
T: +353 (0)59 9138560
F: +353 (0)59 9138587
E: info@kcetb.ie
Kilkenny Office
Seville Lodge
Callan Road
Kilkenny
R95 AVX2
T: +353 (0)56 7770966
F: +353 (0)56 7765281
E: infokk@kcetb.ie

Scoileanna

Abbey Community College
Abbey Road, Ferrybank, Waterford.
Call: 051 832 930
Email
Visit Website
Coláiste Aindriú
Muine Bheag, Co. Carlow
Call: 059 972 1335
Email
Visit Website
Borris Vocational School
Borris, Co. Carlow
Call: 059 977 3155
Email
Visit Website
Coláiste Eoin
Hacketstown, Co. Carlow
Call: 059 647 1198
Email
Visit Website
Coláiste Mhuire
Johnstown, Co. Kilkenny
Call: 056 883 1135
Email
Visit Website
Coláiste Cois Siuire
Mooncoin, Co. Kilkenny
Call: 051 895 112
Email
Visit Website
Coláiste Pobail Osraí
Ormonde Road, Kilkenny
Call: 056 776 4557
Email
Visit Website
Duiske College
Graiguenamanagh, Co. Kilkenny
Call: 059 9724 177
Email
Visit Website
Grennan College
Thomastown, Co. Kilkenny
Call: 056 772 4112
Email
Visit Website
Gaelcholáiste Cheatharlach
Askea, Co. Carlow
Call: 059 913 2130
Email
Visit Website
Kilkenny City Vocational School
New Street, Kilkenny
Call: 056 772 2468
Email
Visit Website
Scoil Aireagail
Ballyhale, Co. Kilkenny
Call: 056 776 8632
Email
Visit Website
Tyndall College
Kilkenny Road, Carlow
Call: 059 918 2250
Email
Visit Website

Cláir Oideachas do Dhaoine Fásta Carlow

Eolas ar a bhfuil ar fáil i do phobal

Adult Education Guidance Service Carlow
1a Cúirt Mhóinéir, Sráid Bhoirinn, Ceatharlach
Co-ordinator: Shane Rooney
T: 059 9133123
Email
Visit Website
Back to Education Initiative (BTEI) - Carlow
1b Cúirt Mhóinéir, Sráid Bhoirinn, Ceatharlach
Co-ordinator: Orlaith McHugh
T: 059 9139532
Email
Adult Literacy Services
Seirbhís Foghlama Aosaigh - Ceatharlach, Bóthar an Tulaigh, Ceatharlach
Eagraí Litearthachta Aosaigh: Tara Kelly
T: 059-9135544
Email
Community Education Service - Carlow
1a Cúirt Mhóinéir, Sráid Bhoirinn, Ceatharlach
Éascaitheoir Oideachais Pobail: Fiona Dunne
T: 059 9179376
Email
Vocational Training Opportunities Scheme (VTOS) - Carlow
VTOS Centre, 1-3 Granby Row, Carlow
VTOS Co-ordinator: Úna Hayes
T:059 9140311
Email
Visit Website

Cláir Oideachasa Béal Atha Ragad

Cláir Oideachas An Cloch

Cláir Oideachas Caisleán an Chomair

Cláir Oideachas Baile Sheáin

Cláir Oideachas Port an Chalaidh

Cláir Oideachas Baile Haicéid

Cláir Oideachas Inis Tiog

Cláir Oideachas Ros Bearrcon

Cláir Oideachas Ballyhale

Cláir Oideachas Chill Chainnigh

Eolas ar a bhfuil ar fáil i do phobal

Adult Education Service:
43 Upper Patrick Street
T: 056-7765103
E: Adulteducationoffice@kilkennycarlowetb.ie

Adult Education Guidance Service
Kilkenny Lower New Street, Kilkenny
Adult Guidance Counsellor Co-ordinator:Orla Reddy
T: 056-7764448
E: Adultguidance@kkadulted.ie

Adult Learning Service - Kilkenny
43 Upper Patrick Street, Kilkenny
Adult Literacy Organiser: Bryan
T: 056-7763149
E: kilkennyadultlearning@kkadulted.ie

Back to Education Initiative (BTEI)
Kilkenny Block A Unit 7, Danville Business Park, Ring Road,
Kilkenny
Co-ordinator: Claire Jackman
T: 056-7701020
E: BTEI@kkadulted.ie

Cláir Oideachas Átha a nUrlainn

Cláir Oideachas Baile an Phoill

Cláir Oideachas Átha Stúin

Cláir Oideachas Balana

Cláir Oideachas An Bhuiríos

Cláir Oideachas Muine Bheag

Cláir Oideachas Droichead Binéid

Cláir Oideachas Callainn

Cláir Oideachas Gráig na Manach

Cláir Oideachas Leigthghlinn an Droichid

Cláir Oideachas Míosal

Cláir Oideachas Ráth Bhile

Cláir Oideachas Tigh an Réileáin

Cláir Oideachas An Tulach

Cláir Oideachas Droichead Ghuaire

Cláir Oideachas Gabhrán

Cláir Oideachas Bearna na Gaoithe

Coláiste Phobail na Mainistreach

Abbey Road, Ferrybank, Waterford.
Call: 051 832 930
Email: info@abbeycommunitycollege.com
Visit Website

Gairmscoil an Bhuiríos

Borris, Co. Carlow
Call: 059 977 3155
Email: info@borrisvocationalschool.ie

Visit Website

Coláiste Aindriú

Muine Bheag, Co. Carlow
Call: 059 972 1335
Email: info@colaisteaindriu.ie

Visit Website

Coláiste Eoin

Hacketstown, Co. Carlow
Call: 059 647 1198
Email: info@ceh.ie
Visit Website

Coláiste Mhuire

Johnstown, Co. Kilkenny
Call: 056 883 1135
Email: info@colaistemhuirekk.ie
Visit Website

Coláiste Pobail Osraí

Ormonde Road, Kilkenny
Call: 056 776 4557
Email: oifig@osrai.io
Visit Website

Gaelcholáiste Cheatharlach

Askea, Co. Carlow
T: 059 913 2130
Email
Visit Website

Coláiste Cois Siuire

Mooncoin, Co. Kilkenny
Call: 051 895 112
Email: info@colaistecoissiuire.ie
Visit Website

Coláiste an Dubhuisce

Graiguenamanagh, Co. Kilkenny
Call: 059 9724 177
Email:info@duiskecollege.ie
Visit Website

Coláiste an Ghrianáin

Thomastown, Co. Kilkenny
Call: 056 772 4112
Email: info@grennancollege.ie
Visit Website

Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh

New Street, Kilkenny
Call: 056 772 2468
Email: info@kcvs.ie
Visit Website

Scoil Aireagail

Ballyhale, Co. Kilkenny.
Call: 056 776 8632
Email: info@scoilaireagail.ie
Visit Website

Bóthar Chill Chainnigh

Kilkenny Road, Carlow.
Call: 059 918 2250
Email: tyndall.info@kilkennycarlowetb.ie
Visit Website

Ionaid Oiliúint an Phobail – Ceatharlach

1a Cúirt Mhóinéir, Burrin Street, Carlow
Community Education Facilitator: Fiona Dunne
T: 059 9179376
E: fdunne@kcetb.ie

Ionaid Oiliúint an Phobail – Chill Chainnigh

Lower New Street, Kilkenny
Call: 056 7786896

Community Education Facilitator: Siobhán O’Brien
Email: Siobhan.obrien@kilkennycarlowetb.ie

Administrator: Teresa Comerford
Email: Comed@kkadulted.ie

Ógtheagmháil – Ceatharlach

Bóthar an Tulaigh, Ceatharlach
Youthreach Co-ordinator: Anne Marie Curley
T: 059 9142032
E: info@carlowyouthreach.ie

Ógtheagmháil - Chill Chainnigh

Lower New Street, Kilkenny
Youthreach Co-ordinator: Michelle Murphy
T: 056-7723550
E: info@kilkennyyouthreach.ie

Seirbhísí Oiliúna - Chill Chainnigh

Unit 4 Danville Business Park, Ring Road, Kilkenny
Training Services Manager: Mary Butler
Administrators: Michele Whelan & Emma Kelly
Call: 056 7813014
Email: trainingservices@kilkennycarlowetb.ie or mwhelan@kcetb.ie

Training Services Centre - Purcellsinch
Ionad Seirbhísí Oiliúna BOO Chill Chainnigh agus Cheatharlach, Aonad K&L Eastát Tionscail Purcellsinch, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Cill Chainnigh
Call: 056 7761360
Email: tsu.electrical@kilkennycarlowetb.ie

Oifig Chill Chainnigh

Seville Lodge
Callan Road
Kilkenny
R95 AVX2
T: +353 (0)56 7770966
F: +353 (0)56 7765281
E: infokk@kcetb.ie

Ceannoifig Cheatharlach

Head Office
Athy Road
Carlow
R93 DN80
T: +353 (0)59 9138560
F: +353 (0)59 9138587
E: info@kcetb.ie

Eachaíocht Grennan

Grennan Equestrian
T: 056 7763321
Email
Visit Website

Institiúid Breisoideachais Cheatharlach

Mortarstown Upper, Carlow
T: 059 913 4230
Email
Visit Website

Coláiste Urumhan

Ormonde Road, Co. Kilkenny
Tel: 056 7763321
Email
Visit Website

Tionscnamh Oiliúna Áiliúil Port an Chalaidh

Traenáil Phobail
Michelle Butler
Community Training Officer
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 202

Tionscnamh Oiliúna Áiliúil

Traenáil Phobail
Michelle Butler
Community Training Officer
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 202

Tionscnamh Oiliúna Áiliúil Ceatharlach

Traenáil Phobail
Michelle Butler
Community Training Officer
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 202

Tionscnamh Oiliúna Áiliúil Chill Chainnigh

Traenáil Phobail
Michelle Butler
Community Training Officer
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 202

Tionscnamh Oiliúna Áiliúil Átha na nUrlainn

Traenáil Phobail
Community Training Officer
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 202