KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Seolann OTOD agus BOOCCC céimeanna treasacha

Tá ceithre chéim treasach seolta ag Ollscoil Teicneolaíochta an Oirdheiscirt (OTOD) agus ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (BOOCCC) atá dírithe ar dhul chun cinn a mhéadú ón mbreisoideachas go dtí an t-ardoideachas lasmuigh den chóras traidisiúnta pointí.

Cruthóidh na céimeanna seo conair do chéimithe Breisoideachais agus Oiliúna (BOO) BOOCCC i réimsí ceithre chéim. I measc na gceithre réimse atá á dtairiscint i mbliana tá Baitsiléir Eolaíochta (onóracha) i mBainistíocht TF ó Choláiste BOO Chill Chainnigh go OTOD Ceatharlach, an Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i Sláinte Poiblí & Cothú Sláinte ó Choláiste BOO Chill Chainnigh go OTOD Phort Láirge, an Baitsiléir Gnó san Fháilteachas agus Turasóireacht ó Institiúid Cheatharlach go OTOD Phort Láirge agus an Baitsiléir Eolaíochta i gCúram Sláinte Feidhmeach ó Institiúid Cheatharlach go OTOD Port Láirge.

Déanfar an chéad bhliain de na céimeanna seo a óstáil agus a sheachadadh ag ionaid BOO BOOCCC, agus ina dhiaidh sin, déanfaidh foghlaimeoirí a n-éiríonn leo an bhliain a chríochnú, dul ar aghaidh gan stró chuig an ardoideachas ag OTOD. Léiríonn an comhoibriú an feachtas náisiúnta chun bealaí eile a bhunú chun cúrsaí céime a leanúint trí earnálacha breisoideachais agus oiliúna (BOO) agus ardoideachais (AO) níos aontaithe a chruthú. Léiríonn an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta Beartas an Chórais Treasaigh Aontaithe, a sheol an tAire Simon Harris anuraidh, athrú stairiúil ar rochtain ar oideachas tríú leibhéal.

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt Leas-Uachtarán OTOD um Eispéireas an Fhoghlaimeora, David Denieffe:

“Is rud é seo atá á fhorbairt againn ag OTOD, agus ag ár gcomhghleacaithe ag BOOCCC le tamall anuas. Táimid ag tnúth le leanúint ag obair i gcomhpháirtíocht fheabhsaithe le BOOCCC chun a chinntiú go mbeidh ollscoil agus céim inrochtana do chách.”

Agus í ag tagairt don deis spreagúil seo, dúirt Martha Bolger, Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna BOOCCC:

“Trí na deiseanna seo beidh deis ag foghlaimeoirí iarratas a dhéanamh go díreach chuig ceann dár gColáistí Breisoideachais agus Oiliúna agus taitneamh a bhaint as an gcéad bhliain dá gcéim gan táillí agus beidh deis cinnte acu dul ar aghaidh chuig OTOD. Is imeacht spreagúil é seo do BOOCCC agus tá sé mar bhonn lenár gcreideamh lárnach go bhfuil an chumhacht ag an bhfoghlaim saolta a athrú agus pobail a thógáil.”

 

Gné-Ghrianghraf; ó chlé: David Denieffe, Leas-Uachtarán OTOD ar Eispéireas an Fhoghlaimeora, Martha Bolger, Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna BOOCCC, David Forde, Príomhoide Institiúid Cheatharlach, Una Hayes, Príomhoide Choláiste BOO Chill Chainnigh, Jennifer Collins Leas-Phríomhoide, Coláiste BOO Chill Chainnigh, Sarah Barron, OOA BOOCCC, Peter Cleere, Leas-Phríomhoide, Institiúid Cheatharlach.

Léim ar ábhar