KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

“Rath iontach” – Críochnaíonn tionscnamh Leabhar Amháin Scannán Amháin do Chách go buacach

“Rath iontach”. Sin é an t-aiseolas ar Leabhar Amháin Scannán Amháin do Chách, an tionscadal foghlama teaghlaigh a bhunaigh agus a d’eagraigh Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (BOOCCC) an mhí seo caite i gcomhar le Cartoon Saloon.

 

D’éirigh go hiontach leis an tionscnamh, a d’úsáid an leabhar Cartoon Saloon agus an scannán WolfWalkers mar thionscnamh foghlama teaghlaigh le clár gníomhaíochtaí tacaíochta i scoileanna, ionaid foghlama aosaigh, ionaid acmhainní teaghlaigh agus leabharlanna ar fud Chill Chainnigh agus Cheatharlach.

Freya Woods, Aoife Yiu agus Rodella Hossina ó Scoil Shinsearach Naomh Eoin Cill Chainnigh a tháinig sa dara háit sa Tráth na gCeist WolfWalkers on the Wireless. Tógtar grianghraf díobh le Tomm Moore, bunaitheoir Cartoon Saloon agus comhstiúrthóir WolfWalkers agus Orla Mackey, Comhordaitheoir Idirchaidrimh Baile Scoile agus an Phobail Naomh Eoin.

 

Labhraíonn na huimhreacha ar a son féin. D'úsáid 20 scoil ar fud Chill Chainnigh agus Cheatharlach 1,500 pacáiste oideachais. D’fhreastail 850 foghlaimeoir ar sheoladh Leabhar Amháin Scannán Amháin. D’fhéach 1,200 ar an scannán in Amharclann Gheata an Uisce, Cill Chainnigh agus Ionad Delta, Ceatharlach. Fuarthas níos mó ná 300 iontráil tóraíochta taisce. Cuireadh 200 píosa scríbhneoireachta agus ealaíne ar taispeáint ag Teach Rothe agus Visual Ceatharlach. Ghlac 60 teaghlach páirt i gceardlanna beochana. Agus ghlac 80 foireann, in ocht n-ionad ar leith ar fud Chill Chainnigh agus Cheatharlach, páirt sa tráth na gceist beo, WolfWalkers on the Wireless, i gcomhar le KCLR96FM.

 

Bhí searmanas bronnta duaiseanna ar siúl in Ard-Eaglais Naomh Cainneach an tseachtain seo caite ag bronnadh WolfWalkers on the Wireless  ar bhuaiteoirí Chill Chainnigh agus Cheatharlach. D’fhreastail comhbhunaitheoir Cartoon Saloon, Tomm Moore, ar an imeacht, bhuail sé leis na buaiteoirí agus ghabh sé buíochas le gach duine as a rannpháirtíocht sa tionscadal a dúirt sé, “ar tionscnamh thar a bheith tábhachtach é agus a raibh mé bródúil as a bheith páirteach ann”.

 

Bhronn Príomhfheidhmeannach BOOCCC Eileen Curtis cuid de na duaiseanna agus ghabh sí buíochas leis na heagraithe, na tuismitheoirí, na mic léinn agus na comhordaitheoirí caidrimh baile scoile a bhí páirteach sa tionscnamh.

 

Adam Williamson, Adam Ralph, Annie Walshe, Gary Craig agus Andrew Shanley, ag déanamh ionadaíochta thar ceann Ionad Delta Ceatharlach, a bhí mar bhuaiteoirí foriomlána na Tráth na gCeist WolfWalkers on the Wireless, ag scóráil 47 as 48. Tá siad sa phictiúr le Príomhfheidhmeannach BOOCCC Eileen Curtis

“D’éirigh thar barr leis an tionscadal Leabhar Amháin Scannán Amháin do Chách . Chuir leanaí agus daoine fásta araon ar fud Chill Chainnigh agus Cheatharlach an-fháilte roimh é mar dheis foghlama”, a dúirt Bernadette O’Rourke, Oifigeach Oideachais Aosaigh, BOOCCC.

 

“D’oibrigh gach duine sa tSeirbhís Litearthachta d’Aosaigh i mBOOCCC go dian ar an tionscadal seo agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil lenár gcomhpháirtithe go léir i scoileanna, in ionaid foghlama agus i leabharlanna a chabhraigh le Leabhar Amháin Scannán Amháin do Chách a dhéanamh chomh rathúil sin. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin le Tomm Moore agus an fhoireann ag Cartoon Saloon as a bheith ina gcomhoibritheoirí iontacha linn. Bíonn an fhoghlaim níos éasca nuair a bhíonn sé cruthaitheach agus spraíúil agus ba bhealach iontach é WolfWalkers chun foghlaim teaghlaigh a chur chun cinn”, a dúirt Bernadette O’Rourke.

 

Teideal na príomh-íomhá: Ealaíontóir Mósáic agus Gloine Helen McLean, as Loch Garman, leis an mósáic spreagtha ag WolfWalkers a chruthaigh sí don tionscadal Leabhar Amháin Scannán Amháin do Chách. Sa phictiúr tá sí le Tomm Moore, bunaitheoir Cartoon Saloon agus comhstiúrthóir WolfWalkers, agus Príomhfheidhmeannach BOOCCC Eileen Curtis 

Léim ar ábhar