Léarscáil Láithreacha Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (KCETB)
PLC Adult Education Programmes Training Services Local Training Initiative Community Training Centres Youthreach KCETB Offices Schools Adult Education Programmes Carlow Adult Education Ballyragget Adult Education Clogh Adult Education Castlecomer Adult Education Johnstown Adult Education Ferrybank Adult Education Hacketsown Adult Education Inistioge Adult Education Rosbercon Adult Education Ballyhale Adult Education Kilkenny City Adult Education Urlingford Adult Education Piltown Adult Education Stoneyford Adult Education Ballon Adult Education Borris Adult Education Bagenalstown Adult Education Bennettsbridge Adult Education Callan Adult Education Graiguenamanagh Adult Education Leighlinbridge Adult Education Myshall Adult Education Rathvilly Adult Education Tinyrland Adult Education Tullow Adult Education Goresbridge Adult Education Gowran Adult Education Windgap Abbey Community College Borris Vocational School Coláiste Aindriú Coláiste Eoin Coláiste Mhuire Coláiste Pobail Osraí Gaelcholáiste Cheatharlach Coláiste Cois Siuire Duiske College Grennan College Kilkenny City Vocational School Scoil Aireagail Tyndall College Community Training Centres – Carlow Community Training Centres – Kilkenny Youthreach – Carlow Youthreach - Kilkenny Training Services - Kilkenny Kilkenny Office Carlow Head Office Grennan Equestrian Thomastown Carlow Institute of Further Education Ormonde College Local Training Initiative Urlingford Local Training Initiative Ferrybank Local Training Initiative Carlow Local Training Initiative Kilkenny Local Training Initiative Local Training Initiative

PLC

Coláiste Urumhan
Bóthar Urumhan, Co. Chill Chainnigh
Teil: 056 7763321
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Institiúid Breisoideachais Cheatharlach
Baile Mhoirtéal Uachtarach, Ceatharlach
T: 059 913 4230
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Cláir Oideachais Aosaigh

An tSeirbhís Oideachais Aosaigh - Cill Chainnigh
43 Sráid Phádraig Uachtarach
T: 056-7765103
Ríomhphost
Director of Further Education and Training, Martha Bolger.
Adult Education Officers: Sarah Barron, Bernadette O’Rourke, John O’Neill

Kilkenny:
Ceatharlach:
An tSeirbhís Treorach um Oideachas Aosach - Cill Chainnigh
An tSráid Nua Íochtarach, Cill Chainnigh
Comhordaitheoir Comhairleoir: Orla Reddy
T: 056-7764448
Ríomhphost
Seirbhís Treorach Oideachais Aosaigh - Ceatharlach
Comhordaitheoir: Shane Rooney
T: 059-9133123
Ríomhphost
Seirbhís Foghlama Aosaigh - Cill Chainnigh
43 Sráid Phádraig Uachtarach, Cill Chainnigh
Eagraí Litearthachta Aosaigh: Carmel Bryan
T: 056-7763149
Ríomhphost
Adult Learning Service - Carlow
Bóthar an Tulaigh, Ceatharlach.
Eagraí Litearthachta Aosaigh: Tara Kelly
T: 059-9135544
Ríomhphost
Back to Education Initiative (BTEI) - Kilkenny
Bloc A Aonad 7, Páirc Ghnó Danville, An Cuarbhóthar, Cill Chainnigh
Comhordaitheoir: Claire Jackman
T: 056-7701020
Ríomhphost
Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI) - Ceatharlach
1b Cúirt Mhóinéir, Sráid Burrin, Ceatharlach
Comhordaitheoir: Orlaith McHugh
T: 059-9139532
Ríomhphost
Seirbhís Oideachais Phobail - Cill Chainnigh
An tSráid Nua Íochtarach, Cill Chainnigh
Éascaitheoir Oideachas Pobail: Siobhán O’Brien
T: 056-7786896
Ríomhphost
Seirbhís Oideachais Phobail - Ceatharlach
1a Meadow Court, Sráid Bhoirne, Ceatharlach
Éascaitheoir Oideachas Pobail: Fiona Dunne
T: 059-9179376
Ríomhphost
Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS) - Cill Chainnigh
Institiúid Traenála an Easpaig Birch, Bóthar Phort Láirge,
Cill Chainnigh Comhordaitheoir VTOS: Geraldine Moran
T: 056-7764719
Ríomhphost
Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS) - Ceatharlach
Ionad VTOS, 1-3 Rae na Granby, Ceatharlach
Comhordaitheoir VTOS: Úna Hayes
T: 059-9140311
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Seirbhísí Oiliúna

Seirbhísí Printíseachta Chill Chainnigh
Virginia Bohan
Oifigeach Údaraithe
Virginia.Bohan@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 206
Seirbhísí Printíseachta Ceatharlach
Tomás McCarthy
Oifigeach Údaraithe
Tomas.McCarthy@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 204
Printíseacht Commis Chef
Mary Butler
Bainisteoir Ionad Oiliúna
Mary.PriorButler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 211
Oiliúint ar Conradh
Bernie Eccles
Oifigeach Oiliúna Conartha
beccles@kcetb.ie
T: 056 7813014 Ext. 203
Earcaíocht
Helena Comerford
Oifigeach Earcaíochta
Helena.Comerford@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 208
Scileanna chun Dul Chun Cinn
Gillian Ó Riain
Bainisteoir cúnta
Gillian.Ryan@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 213
Comhordaitheoir Rannpháirtíochta Fostóra
Gabrielle.Carroll@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 214

Local Training Initiative

Community Training
Michelle Butler
Oifigeach Oiliúna Pobail
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 202

Ionaid Oiliúna Pobail

Community Training
Michelle Butler
Oifigeach Oiliúna Pobail
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 202

Ógtheagmháil

Ógtheagmháil - Cill Chainnigh
An tSráid Nua Íochtarach, Cill Chainnigh
Comhordaitheoir Ógtheagmhála: Michelle Murphy
T: 056-7723550
Ríomhphost
Ógtheagmháil - Ceatharlach
Bóthar an Tulaigh, Ceatharlach
Comhordaitheoir Ógtheagmhála: Anne Marie Curley
T: 059 9142032
Ríomhphost

Oifigí KCETB

Ceannoifig
Bóthar Bhaile Átha Í
Ceatharlach
R93 DN80
T: +353 (0)59 9138560
F: +353 (0)59 9138587
E: info@kcetb.ie
Oifig Chill Chainnigh
Lóiste Seville
Bóthar Challainn
Cill Chainnigh
R95 AVX2
T: +353 (0)56 7770966
F: +353 (0)56 7765281
E: infokk@kcetb.ie

Scoileanna

Coláiste Phobail na Mainistreach
Bóthar na Mainistreach, Port an Chalaidh, Port Láirge.
Glaoigh ar: 051 832 930
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Coláiste Aindriú
Muine Bheag, Co. Cheatharlach
Glaoigh ar: 059 972 1335
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Gairmscoil an Bhuiríos
An Bhuiríos, Co. Cheatharlach
Glaoigh ar: 059 977 3155
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Coláiste Eoin
Baile Haicéid, Co. Cheatharlach
Glaoigh ar: 059 647 1198
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Coláiste Mhuire
Baile Sheáin, Co. Chill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 883 1135
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Coláiste Cois Siuire
Gealach, Co. Chill Chainnigh
Glaoigh ar: 051 895 112
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Coláiste Pobail Osraí
Bóthar Urumhan, Cill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 776 4557
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Coláiste an Dubhuisce
Gráig na Manach, Co. Chill Chainnigh
Glaoigh ar: 059 9724 177
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Coláiste an Ghrianáin
Baile Mhic Andáin, Co. Chill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 772 4112
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Gaelcholáiste Cheatharlach
Cheatharlach
Glaoigh ar: 059 913 2130
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh
An tSráid Nua, Cill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 772 2468
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Scoil Aireagail
Béal Átha hÉil, Co. Chill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 776 8632
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Coláiste Tyndall
Bóthar Chill Chainnigh, Ceatharlach
Glaoigh ar: 059 918 2250
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Cláir Oideachais Aosaigh Ceatharlach

Information on what is available in your community

Seirbhís Treorach Oideachais Aosaigh Ceatharlach
1a Meadow Court, Sráid Bhoirne, Ceatharlach
Comhordaitheoir: Shane Rooney
T: 0599133123
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin
Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI) - Ceatharlach
1b Cúirt Mhóinéir, Sráid Burrin, Ceatharlach
Comhordaitheoir: Orlaith McHugh
T: 059 9139532
Ríomhphost
Seirbhísí Litearthachta d’Aosaigh
Adult Learning Service - Carlow,
Bóthar an Tulaigh, Ceatharlach.
Eagraí Litearthachta Aosaigh: Tara Kelly
T: 059-9135544
Ríomhphost
Seirbhís Oideachais Phobail - Ceatharlach
1a Meadow Court, Sráid Bhoirne, Ceatharlach
Éascaitheoir Oideachas Pobail: Fiona Dunne
T: 059 9179376
Ríomhphost
Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS) - Ceatharlach
Ionad VTOS, 1-3 Rae na Granby, Ceatharlach
Comhordaitheoir VTOS: Úna Hayes
T: 059 9140311
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Oideachas Aosach Baile Ragadaigh

Oideachas Aosach Caisleán an Chomair

Baile Haicéid Oideachais Aosaigh

Oideachas Aosach Béal Átha hÉil

Oideachas Aosach Cathair Chill Chainnigh

Information on what is available in your community

Seirbhís Oideachais Aosaigh:
43 Sráid Phádraig Uachtarach
T: 056-7765103
E: Adulteducationoffice@kilkennycarlowetb.ie

Seirbhís Treorach Oideachais Aosaigh
Cill Chainnigh An tSráid Nua Íochtarach, Cill Chainnigh
Adult Guidance Counsellor Co-ordinator: Orla Reddy
T: 056-7764448
E: Adultguidance@kkadulted.ie

Seirbhís Foghlama Aosaigh - Cill Chainnigh
43 Sráid Phádraig Uachtarach, Cill Chainnigh
Eagraí Litearthachta Aosaigh: Carmel Bryan
T: 056-7763149
E: kilkennyadultlearning@kkadulted.ie

Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI)
Cill Chainnigh Bloc A Aonad 7, Páirc Ghnó Danville, An Cuarbhóthar,
Cill Chainnigh
Comhordaitheoir: Claire Jackman
T: 056-7701020
E: BTEI@kkadulted.ie

Oideachas Aosach Áth na nUrlainn

Oideachas Aosach Baile an Phoill

Adult Education Graiguenamanagh

Coláiste Phobail na Mainistreach

Bóthar na Mainistreach, Port an Chalaidh, Port Láirge.
Glaoigh ar: 051 832 930
Ríomhphost: info@abbeycommunitycollege.com
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Gairmscoil an Bhuiríos

An Bhuiríos, Co. Cheatharlach
Glaoigh ar: 059 977 3155
Ríomhphost: info@borrisvocationalschool.ie

Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Coláiste Aindriú

Muine Bheag, Co. Cheatharlach
Glaoigh ar: 059 972 1335
Ríomhphost: info@colaisteaindriu.ie

Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Coláiste Eoin

Baile Haicéid, Co. Cheatharlach
Glaoigh ar: 059 647 1198
Ríomhphost: info@ceh.ie
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Coláiste Mhuire

Baile Sheáin, Co. Chill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 883 1135
Ríomhphost: info@colaistemhuirekk.ie
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Coláiste Pobail Osraí

Bóthar Urumhan, Cill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 776 4557
Ríomhphost: oifig@osrai.io
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Gaelcholáiste Cheatharlach

Coláiste Cois Siuire

Gealach, Co. Chill Chainnigh
Glaoigh ar: 051 895 112
Ríomhphost: info@colaistecoissiuire.ie
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Coláiste an Dubhuisce

Gráig na Manach, Co. Chill Chainnigh
Glaoigh ar: 059 9724 177
Ríomhphost: info@duiskecollege.ie
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Coláiste an Ghrianáin

Baile Mhic Andáin, Co. Chill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 772 4112
Ríomhphost: info@grennancollege.ie
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh

An tSráid Nua, Cill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 772 2468
Ríomhphost: info@kcvs.ie
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Scoil Aireagail

Béal Átha hÉil, Co. Chill Chainnigh.
Glaoigh ar: 056 776 8632
Ríomhphost: info@scoilaireagail.ie
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Coláiste Tyndall

Bóthar Chill Chainnigh, Ceatharlach.
Glaoigh ar: 059 918 2250
Ríomhphost: tyndall.info@kilkennycarlowetb.ie
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Community Training Centres – Carlow

Community Training
Michelle Butler
Oifigeach Oiliúna Pobail
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 202

Community Training Centres – Kilkenny

Community Training
Michelle Butler
Oifigeach Oiliúna Pobail
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 202

Youthreach – Carlow

Bóthar an Tulaigh, Ceatharlach
Comhordaitheoir Ógtheagmhála: Anne Marie Curley
T: 059 9142032
R: info@carlowyouthreach.ie

Ógtheagmháil - Cill Chainnigh

An tSráid Nua Íochtarach, Cill Chainnigh
Comhordaitheoir Ógtheagmhála: Michelle Murphy
T: 056-7723550
R: info@kilkennyyouthreach.ie

Seirbhísí Oiliúna - Cill Chainnigh

Aonad 4 Páirc Ghnó Danville, An Cuarbhóthar, Cill Chainnigh
Bainisteoir Seirbhísí Oiliúna: Mary Butler
Riarthóirí: Michele Whelan & Emma Kelly
Glaoigh ar: 056 7813014
Ríomhphost: trainingservices@kilkennycarlowetb.ie nó mwhelan@kcetb.ie

Ionad Seirbhísí Oiliúna - Purcellsinch
Ionad Seirbhísí Oiliúna Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach, Aonad K&L Eastát Tionsclaíochta Purcellsinch, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Cill Chainnigh
Glaoigh ar: 056 7761360
Ríomhphost: tsu.electrical@kilkennycarlowetb.ie

Oifig Chill Chainnigh

Lóiste Seville
Bóthar Challainn
Cill Chainnigh
R95 AVX2
T: +353 (0)56 7770966
F: +353 (0)56 7765281
R: infokk@kcetb.ie

Ceannoifig Cheatharlach

Ceannoifig
Bóthar Bhaile Átha Í
Ceatharlach
R93 DN80
T: +353 (0)59 9138560
F: +353 (0)59 9138587
E: info@kcetb.ie

Grennan Equestrian Thomastown

Eachaíocht Grennan
T: 056 7763321
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Institiúid Breisoideachais Cheatharlach

Baile Mhoirtéal Uachtarach, Ceatharlach
T: 059 913 4230
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Coláiste Urumhan

Bóthar Urumhan, Co. Chill Chainnigh
Teil: 056 7763321
Ríomhphost
Tabhair cuairt ar an Shuíomh Gréasáin

Local Training Initiative Urlingford

Community Training
Michelle Butler
Oifigeach Oiliúna Pobail
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 202

Tionscnamh Oiliúna Áitiúil Port an Chalaidh

Community Training
Michelle Butler
Oifigeach Oiliúna Pobail
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 202

Local Training Initiative Carlow

Community Training
Michelle Butler
Oifigeach Oiliúna Pobail
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 202

Local Training Initiative Kilkenny

Community Training
Michelle Butler
Oifigeach Oiliúna Pobail
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 202

Local Training Initiative

Community Training
Michelle Butler
Oifigeach Oiliúna Pobail
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 202

Local Training Initiative

Community Training
Michelle Butler
Oifigeach Oiliúna Pobail
Michelle.Butler@kilkennycarlowetb.ie
T: 056 7813014 Fo-líne. 202