KCETB Kilkenny and Carlow Education and Training Board
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Co-Funded by the European Union

SÉANADH RÍOMHPHOIST/EMAIL DISCLAIMER

SÉANADH RÍOMHPHOIST

Tá eolas sa teachtaireacht seo atá faoi rún agus dírithe ar an té atá ainmnithe ann amháin. Murar tú an seolaí ainmnithe ní chóir duit an ríomhphost seo a leathadh, a scaipeadh nó a chóipeáil. Má fuair tú an r-phost seo trí dhearmad, cuir in iúl don seoltóir láithreach le do thoil agus glan an r-phost de do chóras. Ní féidir ráthaíocht a thabhairt go bhfuil tarchur ríomhphoist slán nó saor ó earráidí mar d’fhéadfadh an t-eolas a bheith tascartha, truaillithe, caillte, scriosta, mall ag teacht, neamhiomlán nó saor ó víris. Ar an ábhar sin ní ghlacann an seoltóir dliteanas d’aon earráid nó d’aon easnamh in ábhar na teachtaireachta seo mar thoradh ar sheachadadh r-phoist. D’fhéadfadh gur tuairimí pearsanta an seoltóra a léirítear sa r-phost seo agus nach gá gur mar a chéile iad le tuairimí BOOCCC

 

EMAIL DISCLAIMER

This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. Opinions expressed in this e-mail may be personal to the sender and are not necessarily the opinion of KCETB.

Skip to content